לחץ על אפשרות זאת כדי לראות את המפה המלאה  הצג מפה גדולה יותר  -

ואח"כ לחץ מס' פעמים על המיקום של עין החורש לצורך צפייה במסלול ההגעה מכביש 581 

אל  ביה"ס.