על חידוש הפעילות בשלוחה תצא הודעה.

בכל שאלה ובירור יש לפנות ישירות ללשכות משרד הפנים בחדרה או בנתניה.