מחלקת הנהלת החשבונות ממונה על ניהול כספי המועצה. תחומי האחריות שלה כוללים:
  • הכנת דוחות רבעוניים/שנתיים ומאזן
  • בניית תקציב שנתי, תקציב רגיל, ותקציב בלתי רגיל (תב"ר)
  • בקרה ופיקוח על התקציב מול מחלקות המועצה
  • סיוע ועזרה בהכנת התקציב למחלקות המועצה
  • בניית מסדי נתונים לצורך תכנון והתייעלות במטרה לחסוך בעלויות
  • פיקוח ובדיקת חוזים מול גופים שונים כגון מוסדות, בנקים ומשרדי ממשלה
  • הכנת דוחות עבודה להשגת מימון ממוסדות ממשלה למטרות המועצה ולשיפור השירות המוניציפאלי לתושבים
בנוסף, מספקת המחלקה שירותים שונים במסגרת המנהל הכספי:
  • קבלת כספים מקופות משנה וביצוע תשלומים לספקים
  • ביצוע רישום ובקרה של הפעולות החשבונאיות בספרי המועצה: ספקים, בנקים, קבלנים, ניהול תקציב, בתי ספר, הזמנות עבודה ממוחשבות, בדיקת חשבונות, הפקת דוחות, התאמת בנקים
  • מיחשוב - הטמעת תוכנות חדשות לשליפה מהמחשב המרכזי לצורך התייעלות וממשקים לטובת הארגון