על המרכז 

מועצה אזורית עמק חפר החליטה להקים מרכז מבקרים שיכלול מוזיאון ומרכז תיעוד לתולדות עמק חפר, גלריה, אודיטוריום וקפטריה. החלטה זו קובעת כי המרכז יהווה בית תרבות עבור תושבי עמק חפר, מקום חם שבו יהיה נעים להיפגש ולחוות חוויה תרבותית הקושרת אותנו עם שורשנו בעמק חפר והנותנת ביטוי ליצירה של היום. המכלול הזה ימצא את מקומו במתחם של מוזיאון השרון שנסגר באופן זמני עד שיוסב לייעודו החדש.
 
הקמת מפעל ציבורי זה מצריך את שיתוף הפעולה של גורמים רבים: המועצה, מזכירויות וועדי הישובים, הארכיונים והתושבים. שיתוף פעולה זה חיוני אך לא מספיק. אין למועצה האפשרות לממן את ביצוע התוכנית מבלי שתורם או תורמים ישתתפו במימונה.
 
אחת המשימות המרכזיות היא בניית התשתית עליה יתבסס מרכז התיעוד. כצעד ראשון יש לדאוג לשימורו הנאות של החומר התיעודי שבארכיונים, לרישום מסודר של תוכן התיקים והכנתו למחשוב, כך שיהיה זמין לציבור. תוכנית עבודה זו תבוצע בשיתוף פעולה מלא בין המועצה ליישובים.
 
אין שום כוונה לבקש שמסמכים אותנטיים ימסרו למרכז התיעוד, נסתפק בצילומם או בסריקתם. מתוך 44 הישובים של עמק חפר 18  מחזיקים בארכיון. הארכיונים נמצאים במצבים שונים מבחינת היקפם, תנאי השימור, אופן הרישום וכוח אדם.