על התוכנית

סל התרבות של עמק חפר מפתח ומפעיל תכנית חינוכית לצפייה מושכלת באמנות. מטרת התכנית להכשיר תלמיד כשוחר אמנות איכותית בחייו הבוגרים. התכנית משולבת במערכת החינוך הפורמאלי מגני הילדים ועד כיתות י"ב.
 

עיקרי התכנית הם:

  • צפיית התלמידים במופעי אמנות בתחומים שונים מדי שנה, באופן מדורג ובתכנון רב-שנתי
  • קיום פעילות חינוכית נלווית למופע, כולל הכנה מראש, ועיבוד הרשמים אחרי הצפייה
  • קיום המופעים בשעות הלימודים, כדי להבטיח נוכחות מרבית של התלמידים
מאגר ההיצע בתחומי האמנות הפלסטית, המוזיקה, המחול, הספרות, הקולנוע והתיאטרון נבנה על-ידי ועדות מקצועיות ציבוריות רחבות, הבוחרות במופעים המתאימים לאחר צפייה, האזנה ודיון בהם. חברי הוועדות פועלים בהתנדבות וללא תלות. הבחירה נעשית מתוך כל ההיצע האמנותי הקיים בישראל. בחירת התכנית לבתי-הספר נעשית מתוך מאגר ההיצע של סל תרבות ארצי.
 
  • חשיפה שיטתית של התלמידים לאמנות מקדמת מטרות חינוכיות:
  • הרחבת אופקים – המפגש עם אמנות מרחיב את עולמו התרבותי של התלמיד. 
  • העשרה רוחנית – המפגש עם אמנות מפקיע את הצופה מן החומרנות וההישגיות, ותורם ליצירת ראיית עולם מורכבת. 
  • פיתוח כישורי הערכה וטיפוח טעם אישי – ההיכרות עם האמנות במיטבה ועם מגוון רחב של סוגות וסגנונות מעניקה לתלמיד אמות מידה להערכה, ומפתחת בו כישורי ביקורת.
  • סובלנות וקשב לזולת - אמנות איכותית מתבוננת במציאות מנקודת ראות מורכבת, ומעניקה לה פרשנויות שונות. היא מזמנת לצופה אפשרות להבין את רגשות האחר, ובכך תורמת לפיתוח רגישות, סובלנות ואמפתיה.
  • תשתית תרבותית משותפת – היכרות עם פניה הרבות של התרבות הישראלית מעשירה את השיח בין הקבוצות השונות המרכיבות את ההוויה הישראלית.
 השותפים בתוכנית
 
בתכנית שותפים מועצה אזורית עמק חפר, משרד החינוך, והחברה למתנ"סים, באופן הבא: 
משרד החינוך יזם את סל תרבות ארצי כתכנית מובילה בחינוך לאמנות. הוא מתקצב אותה ועושה להחלתה על כלל אוכלוסיית התלמידים בישראל.
החברה למתנ"סים אחראית על סל תרבות ארצי, ומהווה מסגרת ארגונית עבורו. 
הרשויות המקומיות אחראיות למימוש התכנית בתחום שיפוטן, ושותפות לביצועה.