"אפיקי עמק חפר" הינה אגודת מים שיתופית חקלאית בע"מ, שהוקמה בשנת 1984 וחברים בה 27 קיבוצים ומושבים.
 
האגודה הוקמה בשל שני צרכים עיקריים: האחד, הצורך להבטיח את המשך קיומו של המשאב המרכזי בחקלאות באזורינו – המים. השני, הצורך לפתור את בעיית האקולוגיה שהופרה בשל זרימת שפכים אל נחל אלכסנדר. הפתרון הינו שימוש במי קולחין והתאמתם לדרישות חקלאיות.
 
מדיניות אספקת מי הקולחין של האגודה היא לספק לחקלאים בכל עמק חפר מים אלטרנטיביים למים שפירים, שיתאימו לכלל הגידולים ובמחירים משתלמים כלכלית.