החינוך בגיל הרך בעמק חפר מאופיין בגישה חינוכית הוליסטית, הנגזרת מהדגשי משרד החינוך, האגף הקדם יסודי ומחוז מרכז.

הגננות, הרשות, והפיקוח פועלים בשיתוף פעולה המאפשר בניית השתלמויות והכנסת תוכניות לימודים חדשות על פי הצורך. הגישה ההוליסטית תואמת התפתחות מתייחסת לצרכים של הילדים בשלבי ההתפתחות השונים.
 
על מנת שהילדים יקבלו במהלך שהותם בגן את המרב והמיטב אני רואה חשיבות רבה בעבודה משותפת עם מערך ההדרכה והיעוץ שהצטרף לעשייה החינוכית. כמו כן, שיתוף הורים בעשייה בגן מזכה את ילדינו בחוויתיות, יצירתיות והקניית ערכים . כל אלה עוזרים לילדם לעצב את אישיותם.
 
נכון להיום, פועלים בעמק חפר 80 גני ילדים לגילאי 3-6 בהם רשומים כ - 2000 ילדים, מתוכם 2 גני חינוך מיוחד וגן תקשורתי.
 

שעות פעילות

גנים במועצה פועלים בימים א' עד ה' בשעות 7:30 - 14:00, ובימי ו' בשעות 7:30 - 12:45.
 
הצהרונים פועלים באחריות המרכז הקהילתי במהלך השנה בימים א- ה בשעות 13:30-17:00, בחופשות משרד החינוך ובחופשת הקיץ.
 

בעלי תפקידים

מנהלת גני ילדים – דפנה שגיא 09-8981627
מזכירת גני ילדים – שלומית מגארי 09-8981626
מזכירת גני ילדים – עמית קליין 09-8981603
מפקחת גנים ממלכתיים – נירית סייג 073-3937413
מפקחת גנים ממ"ד – דמנה כהן 
 

קישורים שימושיים