על התוכנית

ביום 6.2.07 החליטה מליאת המועצה האזורית עמק חפר להכין תכנית אב כוללת לפיתוח בר קיימא בעמק חפר. הכוונה היא להכנת תכנית אסטרטגית ארוכת טווח, אשר תכוון, תנחה ותדריך את פיתוחו של העמק, תוך שמירה על משאביו לדורות הבאים.
 
נקודת המוצא הבסיסית של ראש המועצה ושל צוות המנהלים והמתכננים בהכנת התוכנית היא שמעורבות ציבורית רחבה בהכנת התכנית היא תנאי להצלחתה וליישומה: בלעדיה תהיה התכנית עוד "מסמך מגירה", בעוד שמעורבות רחבה תגרום להתעניינות ולעשייה משותפת של כולם למען מטרות משותפות. מטרות התכנית יוגדרו בתוך תהליך עשייתה, כמו גם הסוגיות בהן היא תתעמק, וכמובן גם הפתרונות והרעיונות שיובאו בה לטווח הקרוב והרחוק.

עדכון מצב

לאחר שנתיים של עבודה מאומצת של השותפים הרבים והטובים להכנתה, לאחר הצגתם לדיון של שלל הנושאים החשובים לתושבי המועצה, לאחר הדיונים הרבים בקבוצות הדיון לצורך גיבוש מדיניות מקובלת מוסכמת ומנחה, ולאחר התלבטויות רבות, הגיע גם שלב ניסוחם של הדברים לתוכנית, שאמורה לשקף ולסכם את כלל ההצעות והרעיונות שגובשו בתחומים רבים.
 
תוכנית האב לפיתוח בר קיימא בעמק חפר הוצגה ב-21.02 בכנס תושבים שהתקיים באולם הכנסים במרכז האקדמי רופין.
 
טיוטת תוכנית האב, שהוצגה בפני התושבים, היא תוצר של שתי שנות עבודה, שהחל בכנס תושבים בו הוצג הרעיון לגבש תוכנית שתתווה ותנחה את פיתוחו ועתידו של העמק, תוך שמירה על משאביו לדורות הבאים. 
 
בכנס הוצג בפני התושבים חזון התוכנית עד לשנת 2030 לפיו עמק חפר יהווה "ריאה ירוקה" במרכז הארץ בהיותו מרחב כפרי, חקלאי, יצרני, ירוק ונקי, תוך שמירה על איכות חיים גבוהה ופיתוח של מערך שירותים איכותי לתושביו.