המועצה האזורית עמק חפר פועלת באופן מקיף ותמידי לשיפור איכות החיים והסביבה – בעשייה סביבתית, בפיקוח ובהגברת המודעות לנושאים אקולוגיים שונים ביישובים ובמוסדות החינוך האזוריים. 
 
המועצה הינה מהרשויות המובילות במדינה בתחום הפרדת פסולת למיחזור, כמו גם בתחומים סביבתיים נוספים; מחלקת איכות הסביבה פועלת בנושאים כגון שימור ערכי הטבע והנוף בעמק חפר בשיתוף מתנדבים ותושבים בקהילה, מיצוב החקלאות, פיתוח אתרים ופארקים טבעיים, עריכת תוכנית רב-שנתית בנושאי קיימות - מגני הילדים ועד לבתי הספר התיכונים ועוד. 
 
מחלקת איכות סביבה וקיימות מטפלת בנושאים הבאים:
 • הפרדת פסולת למיחזור ופינוי פסולת
 • טיפול במפגעים סביבתיים
 • ניקיון הפארקים ושטחים פתוחים
 • פיקוח הדברת מזיקים
 • קישור בין המועצה למשרד הגנת הסביבה בנושאים של זיהום אוויר, מים, רעש ומפגעי סביבה אחרים
 • בדיקות מי שתיה בכל היישובים
 • בדיקת מי הים והבריכות בעונת הרחצה
 • ביקורת בעסקי מזון
 • אספקת המים בשכונות ובאזור התעשייה
 • מתן ייעוץ והדרכה ליישובי המועצה        
 • חינוך והסברה במערכת החינוך בנושאי קיימות מגוונים
 • טיפוח מערך מתנדבים "ירוקים" 
 • מידע סביבתי - תקנות חופש המידע