העו"ס הישובי מלווה את המשפחה שיש לה אדם עם צרכים מיוחדים.
מעניק מידע וסיוע סביב נושאים של מיצוי זכויות, תיווך לגורמים ומוסדות ותמיכה בתהליך ההתמודדות. הליווי והסיוע ניתנים החל מהגיל הרך ועד בגרות באמצעות שילוב והשמה למסגרות יום, מסגרות חברתיות, תעסוקה ומגורים.

מסגרות האגף לתחום הצרכים המיוחדים:
  •  מועדון דנה
  • "שווים בעמק"
  • מסגרת אופקים
  • פרויקט חונכות