שירותים עבור אוכלוסיית הצרכים מיוחדים באגף לשירותים חברתיים עמק חפר
למי ניתן לפנות במחלקה:
1.עו"ס שיקום : ממונה על תחום הצרכים המיוחדים (אוטיזם, מוגבלות שכלית התפתחותית ושיקום), ומרכזת את הנושא ברמה המרחבית (גוף ידע ומרכזת פעילויות שונות בנושא ונמצאת בקשר עם גורמים רלוונטים).
2.לכל ישוב יש עו"ס הנותן טיפול ישיר לכל משפחה –ניתן לפנות אליה לצורך התייעצות בנוגע למיצוי זכויות אנשים וילדים עם מוגבלויות .שירותים קיימים וסיוע למשפחות עם צרכים מיוחדים.