המדור לעבודה סוציאלית קהילתית בעמק חפר שותף ומקדם עשייה למען חיזוק החוסן החברתי של תושבים וקהילות במרחב המועצה.

המדור מהווה חלק ממערך השירותים של האגף – מזהה צרכים וחותר לפיתוח מענים קהילתיים בהתאם למדיניות משרד הרווחה.

המדור פועל לפיתוח שירותים קהילתיים, ייעול שירותים קיימים והשלמה של שירותים חסרים. כל זאת למען שיפור נגישותם של התושבים למשאבים תוך דגש על עידוד התושבים בהפעלת השירותים למען עצמם.

המדור פועל למען העצמת תושבים והצמחת פעילים חברתיים, במטרה לקדם תהליכי שותפות והשתתפות תושבים. פעילות המדור נעשית תוך תכנון, חשיבה ושימוש בגוף ידע מקצועי מתחום העבודה הסוציאלית הקהילתית.
 
לפרטים נוספים:
שקד כחלון- עו"ס קהילתית: 09-8981553 shakedk@hefer.org.il
יעל שקד- עו"ס קהילתית, מנהלת מרכז גישור ודיאלוג בקהילה 09-8981631 yaels@hefer.org.il

שירי צור - עו"ס קהילתית ורכזת תחום התנדבות במועצה 09-8973334
shirit@hefer.org.il