המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית בעמק חפר שותפה ומקדמת עשייה למען חיזוק החוסן החברתי של תושבות ותושבים וקהילות במרחב המועצה.

המחלקה מהווה חלק ממערך השירותים של האגף – מזהה צרכים וחותרת לפיתוח מענים קהילתיים בהתאם למדיניות משרד הרווחה.

המחלקה פועלת לפיתוח שירותים קהילתיים, ייעול שירותים קיימים והשלמה של שירותים חסרים. כל זאת למען שיפור נגישותם של התושבות והתושבים למשאבים תוך דגש על עידודם בהפעלת השירותים למען עצמם.

המחלקה פועלת למען העצמת תושבים והצמחת פעילים חברתיים, במטרה לקדם תהליכי שותפות והשתתפות תושבים. פעילות המחלקה נעשית תוך תכנון, חשיבה ושימוש בגוף ידע מקצועי מתחום העבודה הסוציאלית הקהילתית.
 
ליצירת קשר ופרטים נוספים:

עו"ס יעל שקד – מנהלת המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית ותחום קידום בריאות
טלפון: 9875* מייל:  yaels@hefer.org.il

איילת אור -  עו"ס קהילתית, מנהלת מרכז למשפחה לצרכים מיוחדים
טלפון: 9875* מייל: ayelet@hefer.org.il

דלית קדר – רכזת פיתוח מענים לוותיקים
טלפון: 9875* מייל: dalitk@hefer.org.il

עפרי גפר – עו"ס קהילתית, מנהלת מרכז גישור ודיאלוג בקהילה
טלפון: 9875* מייל: ofrig@hefer.org.il

מורן דדון - עו"ס קהילתית, רכזת תחום התנדבות במועצה ושי"יל (שירות ייעוץ לאזרח)
טלפון: 9875* מייל: morand@hefer.org.il

שירי צור – עו"ס קהילתית
טלפון: *9875 מייל: shirit@hefer.org.il

שקד פדר (כחלון) - עו"ס קהילתית
טלפון: 9875* מייל: shakedk@hefer.org.il