ראשי רשויות באזור חתמו על מסמכי ההקמה של תאגיד מו"פ חקלאי אזורי בטקס שהתקיים במשרדי תאגיד המים "אפיקי עמק חפר". המסמכים אמורים  לעבור אישור סופי של מליאות המועצות וכן של משרד הפנים שצריך לאשר את הקמת התאגיד.

חתמו על ההסכם ראש המועצה האזורית עמק חפר, רני אידן,  ראש המועצה האזורית חוף הכרמל, כרמל סלע, ראש המועצה האזורית לב השרון ויו"ר מרכז המועצות האזוריות עמיר ריטוב, יו"ר המועצה המקומית ג'ת, מוחמד ותד וראש המועצה האזורית מנשה, אילן שדה.  

פרדס

בטקס החתימה אמר רני אידן כי מדובר במהלך חשוב המתחבר למאמצי המועצה למצב את החקלאות ביישוביה, מהלך שיוסיף מימד של חדשנות לענף זה. עמיר ריטוב ציין כי סוף סוף הוא יכול להראות עשייה אמיתית למען החקלאים במועצתו. אלדד שלם אמר כי מדובר בצורך אמיתי שעלה מהשטח, הן מהחקלאים והן מיצרני המזון וזאת העדות הטובה ביותר לכך כי מדובר במהלך רלבנטי שישדרג את החקלאות והחקלאים באזור.

הקמתו של מרכז מו"פ אזורי לחקלאות הוא רעיון שעלה מקרב חקלאים באחיטוב וקודם על ידי המועצה האזורית עמק חפר בשנתיים האחרונות. את המהלך הוביל סגן ראש המועצה  אזורית עמק חפר, אלדד שלם שעמד בראש ועדת היגוי אזורית  בה ישבו ונציגי אחיטוב גם נציגים מכל ענפי החקלאות העיקריים באזור וכן אנשים המקורבים לנושא זה מקרב תושבי העמק ובהם חוקרים ויזמים. לאחר עבודת בדיקה ראשונית גיבש הצוות את המסקנה שמו"פ באזורנו יכול לקום רק במסגרת שיתוף פעולה בין כל המועצות האזוריות והמקומיות החקלאיות המצויות במישור החוף – בחסות מחוז מרכז של משרד החקלאות. כמו כן, גובשה ההבנה עם אגודת המים "אפיקי עמק חפר" לשמש כפלטפורמה ארגונית ראשונית למהלך ההקמה.

בראשית 2016 גייס הצוות את ענבר נבו ממשמר השרון כפרויקטורית להקמת המו"פ וזו, ביחד עם צביקה גרבר, מנכ"ל אפיקי עמק, הובילו מהלך של גיוס כל אגודות המים והמועצות האזוריות השכנות, רתימת מחוז מרכז של משרד החקלאות ומשרד המדען הראשי במשרד לגיבוש המבנה הארגוני והתקציבי של מערך המו"פ. במסגרת זו התחייבו כל הרשויות השותפות להקמת המו"פ: חוף כרמל, מנשה, ג'ת, עמק חפר ולב השרון להזרים 200 אלף ₪ כ"א במשך שלושת השנים הקרובות. אליהן הצטרפו אגודות המים של עמק חפר, מנשה וחוף כרמל, המפעלים האזוריים "גרנות" שיעמידו גם הם סכום כספי שנתי להפעלת המו"פ. למהלך זה חוברים גם מפעלים וחברות נוספים הפועלים באזור שעומדים לרכוש מניות בתאגיד המו"פ ולהשתתף בהפעלתו.

המו"פ יערוך מחקרים בתחומים הרלבנטיים לחקלאי האזור: איתור גידולים חדשים, פיתוח שיטות גידול, התמודדות עם מזיקים ומחלות, שימור הקרקע, המים והסביבה והגנת הצומח. במסגרת המו"פ תפעלנה ועדות מגדלים שתצענה נושאים למחקרים. הנהלת המו"פ והועדה המקצועית שלו יאשרו את הנושאים המועדפים ויגייסו עבורם מקורות כספיים מקולות קוראים וקרנות מחקר. המו"פ יעמיד את שירותיו המקצועיים גם עבור החברות העסקיות החברות בו.

יצוין כי בתאריך 23.11 יתקיים באחיטוב כנס חקלאים גדול להפקתו שותפים גם המועצה האזורית עמק חפר ותנועת המושבים. הכנס, שיעסוק בבעיות המרכזיות עמן מתמודדים החקלאים היום, ישמש גם כבמה להכרזה חגיגית אודות הקמת המו"פ.