לאחר מאבק ציבורי ארוך שניהלו מועצה אזורית עמק חפר ביחד עם תושבי היישובים בת חפר, יד חנה ובחן, החלו העבודות בכביש, במסגרתן יוקמו מעגלי תנועה בכניסות ליישובים.

עבודות בכביש
במסגרת העבודות המתבצעות בימים אלה מונחות תשתיות תת קרקעיות הכוללות מערכות ניקוז, חשמל, טלפוניה והכנת מצעים.
 
ראש המועצה האזורית עמק חפר, רני אידן, ביקר במקום כדי לעמוד מקרוב אחר התקדמות העבודות ואמר כי זמן הסיום המשוער הוא בנובמבר 2017 ובכך יופחתו באופן משמעותי הסכנות לנוסעים בכביש זה. עוד מפציר אידן בנהגים לנהוג במשנה זהירות בתקופת ביצוע העבודות.
 
עלות התכנון והביצוע היא כ–14.5 מיליון ₪.  העבודות מבוצעות על יד המועצה במימון משרד התחבורה.
יודגש כי המועצה ממשיכה לפעול כדי לקדם שדרוגם של כבישים ותשתיות נוספות ברחבי העמק.