ראש המועצה רני אידן ומנהלת מחלקת גני הילדים במועצה יהודית איס ביקרו בגן הילדים בחבצלת השרון בו מתחנכים ילדים בני 3 ו–4  מחבצלת השרון, שושנת העמקים וצוקי ים.גן ילדים זה הוקם בעקבות ההחלטה לסגור את כביש 5710 באזור מלון בלו ביי, על מנת לייצר חלופה נגישה וזמינה לילדי היישובים שהתחנכו עד אותה עת בגן הילדים באביחיל.

העבודות להקמת גן הילדים התאפשרו הודות להחלטת ועד היישוב חבצלת השרון לוותר על בית העם לטובת הקמת הגן. למבנה בית העם הוצמד מבנה יביל, המשמש כמטבח וחדרי שירותים, נבנתה פרגולה, נרכש מחסן, נסללה מדרכה, הוקצו מקומות חנייה והותקנו גדר ושער.  מנהלת את הגן שחר סלווין עם הסייעות חדווה אדמוני ויפית שוקר.


בביקור בגן הילדים השתתפו נציג שושנת העמקים במליאה פסח פורצלן, חברת ועד שושנת העמקים שירלי ירושלמי קרמר, יו״ר ועד מקומי חבצלת השרון איתי לוין, חבר ועד חבצלת ברק פז, יו״ר ועד מקומי צוקי ים מיכאל אלדור, חבר מליאת המועצה מטעם צוקי ים נחי הייפלר, תושב חבצלת ניר קיפר ואיש התחזוקה של המועצה מיקי טבה.