המועצה האזורית עמק חפר פרסמה באמצעות החברה הכלכלית מכרז חדש לתפעול ותחזוקת שני חופי רחצה - מכמורת ונעורים - כאשר הזוכה יפעיל ויתחזק את שני החופים גם יחד.

חוף ים

המציע הזוכה יפעיל את מכלול שירותי החופים ובכלל זה יספק שירותי הצלה, עזרה ראשונה, הפעלת חניון, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ביצוע ניקיון ותחזוקה, הפעלה ולימוד של ספורט ימי לא ממונע ועוד.

המכרז החדש מתבסס על לקחי עונת הרחצה 2016 , במהלכה בהנחיית ראש המועצה, רני אידן, הכניסה המועצה שיפורים רבים בחופי הרחצה ובתוכם: חניון חינמי בשני החופים, פיקוח ושיטור מוגברים בכל סוף שבוע וחג, הנחות בכניסה לחופים דרך רכישת מנויים והורדת מחיר השכרת שמשיות וכיסאות, שיפור דרמטי באכיפת החניה במקומות אסורים, הגברת ביטחון המתרחצים מפני כלבים בחופים גם בימי שישי, שבת וחג, הסדרת שילוט נרחב במגוון תחומים בחופי הים, רכישת כיסא מיוחד המאפשר לאנשים עם מוגבלות תנועה להגיע לתוך המים בחוף מכמורת.

כל אלה נבחנים ונדונים על ידי פורום חופי ים מקצועי, המתכנס בראשות מנכ"לית המועצה במהלך העונה פעם בשבוע, מיושמים בשטח על ידי אחראי חופי-ים מטעם החברה הכלכלית וזאת תוך היוועצות עם יועץ מקצועי לתחום חופי הים ועם ועדת החופים הציבורית.