המועצה החליטה להוזיל את מחיר הצהרונים והמועדוניות הבית ספריות ולהאריך את שעות הפעילות בקייטנות החגים עד לשעה 17:00. זאת בהמשך למסקנות צוות בדיקה לנושא שמינה ראש המועצה רני אידן לפני כחודש ימים, ובאישור והמלצת חברי הנהלת המרכז הקהילתי האזורי.


צוות הבדיקה אשר כלל את סגן ראש המועצה, אלדד שלם, את יעל פלד, מנהלת המרכז הקהילתי, ואת הגורמים המקצועיים, ביצע עבודה מעמיקה ויסודית בבחינת עלויות הצהרונים והמועדוניות ובהשוואה לרשויות רבות אחרות.
בתום הבדיקה הוחלט להוזיל את עלות הצהרונים והמועדוניות ב-100 ₪ לחודש, להאריך את שעות פעילות הצהרונים במהלך חופשות החגים עד השעה 17:00. החלטה זאת תיושם משנת הלימודים תשע"ח.

יודגש כי הצהרונים במועצה מפוקחים ומבוקרים בצורה קבועה, ישנן יועצת פדגוגית ורכזת מקצועית, הצוותים מנוסים ומקבלים משכורות לפי חוק וישנה בקרה יסודית על האוכל המוגש לילדים.