מפגש של עובדים סוציאליים ממועצה אזורית עמק חפר ומועצה מקומית זמר התקיים בגבעת חביבה - במטרה להקים צוותים משולבים ותכניות עבודה משותפות.

מפגש עובדות סוציאליות מזמר וגבעת חביבה

האווירה במפגש הייתה חיובית ומלאת התלהבות. הפעילות כללה הפעלה חווייתית באמצעים אמנותיים, ולאחריה התחלקו העובדים לצוותים משולבים על פי התחומים - ילדים, נוער, צעירים וותיקים. 
כל צוות קבע להיפגש ולבנות תכניות משותפות לילדים, בני נוער וותיקים משתי המסגרות.