ערב "שולחנות עגולים" מרתק ופורה התקיים במסגרת תכנית ההתחדשות בחינוך היסודי בעמק חפר: כ-140 מורים ומנהלים, נציגי יישובים ואנשי עסקים מעמק חפר, אשר השתתפו בקבוצות המיקוד של תהליך ההתחדשות, התקבצו יחדיו בקיבוץ עין החורש ודנו בעקרונות המרכזיים של התוכנית.

מפגש שולחנות עגולים

הערב, בהשתתפות ראש המועצה רני אידן, סגן ראש המועצה אלדד שלם ומנהלת אגף החינוך חינה קורן, כלל גם הרצאה מעוררת השראה של פרופ' יורם הרפז על התחדשות בחינוך.
מהלך ההתחדשות בבתי הספר היסודיים בעמק חפר, אשר מובילים ראש המועצה ומנהלת אגף החינוך, נועד להרחיב את הלמידה המשמעותית והחווייתית ובמקביל - להוביל להישגים בתחומים השונים.
בראשית המהלך הוקם צוות היגוי בליווי ייעוץ ארגוני של אנשי מקצוע מתחום החינוך. הצוות ניסח את העקרונות והערכים המובילים של החינוך במועצה, אשר יהוו מסגרת לתוכנית ההתחדשות.
מועצה אזורית עמק חפר קשובה לרצונות ולקולות המגוונים בציבור; בהתאם לכך, המהלך כולל שיתוף ציבור נרחב על ידי קבוצות מיקוד מגוונות שבהן לקחו חלק 200 חברים, במטרה לקבל רעיונות, לשמוע דעות ולהתוודע לצרכים השונים. ערב ה"שולחנות עגולים" היווה את שיא התהליך הנערך עם קבוצות המיקוד; 11 קבוצות נחלקו סביב שולחנות, ודנו בעקרונות החשובים להתחדשות החינוך היסודי בעמק חפר.

רני אידן וחינה קורן

בין העקרונות המרכזיים שעלו בקבוצות:
•    המורה ילמד באופן חווייתי, יצירתי והתנסותי; ללא שינון, בטבע, מחוץ לכותלי הכיתה ובית הספר.
•    תלמידים ילמדו באופן עצמאי בקבוצות, תוך ביצוע חקר ושימוש נרחב בטכנולוגיה.   
•    למידה רב-תחומית ורב גילאית, על פי בחירה; לכל תלמיד תהיה תכנית לימודים אישית המתאימה לחוזקותיו ורצונותיו.
•    ליווי תהליכי הלמידה על ידי חונך שיכיר את התלמיד ויהווה עבורו דמות משמעותית.  
•    שילוב של יצירה, יוגה ומדיטציה כחלק מתכנית הלימודים.
•    פיתוח ועידוד יכולות של יזמות.
•    התמחות של בתי ספר בנושאים שונים - וקיום קשר רציף ויחסי גומלין בין בתי הספר.
•    הקמת מרכזי מחקר ופיתוח חינוכיים - בית ספריים ומועצתיים.

שיתוף הציבור במהלך ההתחדשות מתקיים גם בקבוצת פייסבוק ייעודית לנושא בשם "התחדשות בחינוך בעמק חפר" שבה חברים ופעילים מורים והורים רבים, ומהווים  מעין קבוצת מיקוד נוספת ונרחבת.
לאחר שיעובדו כלל התוצאות העולות מהתהליכים השונים, תגובש תוכנית ההתחדשות, והיא צפויה להתחיל לפעול בכל בתי הספר היסודיים של המועצה בתחילת שנת הלימודים תשע"ח.