מנכ"ל משרד הפנים, מרדכי כהן, הודיע בימים אלה לראש המועצה, רני אידן, כי מועצה אזורית עמק חפר עמדה בקריטריונים שקבע משרד הפנים והוכרזה כרשות יציבה, דבר שמאפשר לה סדרה של הקלות בירוקרטיות שמקלות על תפקודה השוטף.

על מנת שתוכל להיכנס לרשימת הרשויות היציבות הצטרכה המועצה לעמוד בשורה ארוכה של פרמטרים כספיים נוקשים, כגון תקציב מאוזן שוטף, עמידה  בפרמטרים של ניהול כספי תקין, העובדה שאין למועצה תשלומי שכר חריגים ושכל התשלומים הם בהתאם להנחיות הממונה על השכר והפעלת תקינה של התאגידים הרשותיים.

בזכות הכנסתה לרשימת הרשויות היציבות תהיה המועצה רשאית לבצע מגוון רחב של פעולות בסמכותה ועל אחריותה, פעולות שעד כה נדרשה לקבל בעבורן אישור ממשרד הפנים וכן לא תהיה מחויבת בשורה של דיווחים עליהם נדרשה לדווח עד ההכרזה.

ראש המועצה, רני אידן, הביע סיפוק רב מהודעת משרד הפנים וציין כי העובדה שהמועצה מוכרזת שוב ושוב כרשות יציבה היא עוד הוכחה להתנהלותה המקצועית והאחראית.