פרופ' יורם הרפז, מונה ליועץ אקדמי של מערכת החינוך בעמק חפר. הרפז, מרצה בעל שם בינלאומי המלווה מערכות חינוך בארץ ובעולם, בעיקר בכל הנוגע לתהליכי חדשנות, ילווה באופן צמוד את תהליך ההתחדשות בחינוך היסודי בעמק.

פרופ' הרפז מאמין כי "בבית הספר של המחר תכנית הלימודים גמישה, והיא מהווה נקודת מוצא שממנה תלמידים יוצאים למחקרים שלהם. עיקרה של תכנית הלימודים הוא במה שאין בה ושהתלמידים עתידים ליצור, ולא במה שיש בה ועתיד להישמר בזיכרונם".
בנוסף בשבועות הקרובים יוקם מרכז מחקר ופיתוח מועצתי, שבו יפעלו יזמים בתחום החברתי והחינוכי ויעסקו ברעיונות הנוגעים להתחדשות בחינוך. המרכז יהווה מקום מסייע להתפתחות המקצועית של מורים ומורות בבתי הספר בעמק חפר.
ראש המועצה האזורית עמק חפר רני אידן: "אנו רוצים לברך על האכפתיות ועל הרצון לשינוי בקרב הורים ברחבי העמק. אנו מבקשים לחולל שינוי אמיתי, ולהצעיד את מערכת החינוך קדימה, גם אם מטבע הדברים הדבר לא קורה בין ליל. אנו קוראים לכולם להצטרף אלינו - להשמיע, לשמוע ולפעול ביחד למען התחדשות החינוך בעמק חפר".