תושבי עמק חפר אחראים לפיתוח ולקיום חיי קהילה המחויבת לאדם, לחברה, לסביבה ולדורות הבאים, תוך שמירה על צביון כפרי וחקלאי של העמק ובזיקה לעם, למדינה ולמורשת.

ערכי הליבה

שייכות - זיקה לעמק חפר, לעם, למדינה, למורשת ולמסורת. 


אחריות חברתית - קהילתיות, מעורבות חברתית, ערבות הדדית, התנדבות, שוויון הזדמנויות.
     
קיָימות - שמירה על ערכי הטבע והסביבה. 

יצרנות - בתעסוקה, בחקלאות, תרומה לבניין הארץ וכלכלתה. 

חינוך איכותי - מיצוי ומימוש הפוטנציאל האישי. 

טיפוח האדם וכבודו - כבוד האדם, מוגנות, סובלנות, צניעות, דאגה לשונה, טוהר המידות, שקיפות ודרך ארץ.

חדשנות ויזמות - יצירתיות, גמישות ופתיחות.