העבודות להתקנת רמזור על הגשר המוביל לכפר ויתקין  בכביש 5720 הסתיימו והרמזור החל לעבוד.
את העבודות ביצעה חברת נתיבי ישראל וזאת לאחר תקופה ארוכה בה פעלה המועצה במטרה לשכנע את חברת נתיבי ישראל להתקין רמזור על הגשר. על הרמזור מותקנים גלאים שיווסתו את התנועה על פי העומסים.

רמזור על הגשר מעל נחל אלכסנדר