מועצה אזורית עמק חפר הציגה לרכבת ישראל חוות דעת התומכת בהקמת תחנת רכבת בסמוך לפארק תעשיות עמק חפר.

מתחם התחנה

 

בפגישה שנערכה היום במועצה עם נציגי רכבת ישראל הוצג ע"י נציגי הרכבת פרויקט תת״ל 65 - להכפלת מסילת החוף. בנוסף, המועצה הציגה את עמדתה התומכת בהקמת תחנת רכבת בסמוך לפארק התעשיות עמק חפר - אשר תשרת את תושבי עמק חפר והסביבה.

מטעם המועצה השתתפו בפגישה ראש המועצה רני אידן, מנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר אלון הימן, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומנהל מנהלת העסקים בחברה הכלכלית שגיא בן יואב ולזי בן יעקב מהחברה הכלכלית.
חוות הדעת שהציגה המועצה מראה כי השטח המיועד להקמת תחנת הרכבת מאושר סטטוטורית למטרה זו. בנוסף, שטח זה מאפשר הקמת מגרשי חניה ציבוריים - עם כמות מקומות חנייה רבה יותר לעומת תחנות חדרה ונתניה. בכך ניתן להקל על מצוקת תושבי העמק אשר עושים שימוש בתחנות אלו, ומתקשים במציאת חניה, וכן לקרב את תחנת הרכבת לביתם של תושבים רבים.
 
רכבת ישראל בוחנת את חוות הדעת ואת האפשרות להכניס לתכנית את תחנת הרכבת, ואנו נעדכן כאן כמובן בכל התפתחות.