‏י"א  תמוז, תשע"ז
‏5 יולי, 2017

להורי תלמידי מערכת החינוך בעמק חפר,


אני מבקש לעדכן אתכם, כי בחודשים האחרונים אנו במועצה מקיימים תהליך אסטרטגי מקיף שמטרתו התחדשות בבתי הספר בעמק חפר. תהליך ההתחדשות יחל כבר בשנת הלימודים הבאה בבתי הספר היסודיים, ובהמשך יורחב אל כלל מערכת החינוך בעמק. לרגל התהליך מונה פרופ' יורם הרפז ליועץ אקדמי למערכת החינוך שלנו, ואת התוכנית מלווה גם חברת ייעוץ המתמחה בתחום.

במסגרת תכנית ההתחדשות, כל בית ספר יסודי יבחר לפחות מסלול אחד שבו יתמקד מבין המסלולים הבאים:
פריצת גבולות הכיתה | שיתוף הקהילה | למידה מותאמת אישית | פיתוח מיומנויות המאה ה-21. 
בנוסף, אנו בוחנים בין היתר קיום של יום לימודים ארוך וביטול הלימודים בימי שישי.
לתהליך הוקצו, ועוד יוקצו, תקציבים רבים, והוא ילווה גם בשדרוג תשתיות בבתי הספר.  

התהליך נערך תוך שיתוף נרחב של הציבור: במסגרת ההתחדשות בבתי הספר היסודיים קיימנו קבוצות מיקוד שבהן פגשנו 200 נציגי יישובים, אנשי חינוך והורים. לצד זאת, פועלת באופן שוטף קבוצת פייסבוק המוקדשת לתהליך ההתחדשות, מעדכנת בפרטי התוכנית ומזמינה תושבים להציע רעיונות ולשתף תכנים.

לאחרונה, כל בית ספר יסודי בחר רכז/ת התחדשות שיוביל את התהליך לצד צוות מורים. בכל בית ספר אף יוקם "צוות התחדשות" של הורים, שייבחרו ע"י הנהגת ועד ההורים ויעבדו בשיתוף פעולה עם בית הספר. 

את התהליך מובילה ועדת היגוי מטעם המועצה. בנוסף, בימים אלה מוקם מרכז מחקר ופיתוח מועצתי שיעסוק בהתחדשות בחינוך, ויפעל בשיתוף פעולה עם אגף מחקר ופיתוח של משרד החינוך. המו"פ המועצתי ייבנה תהליכי עבודה ויהווה מקום מסייע להתפתחות מקצועית של מורים ומורות בבתי הספר. 

אני מזמין את כל ההורים המעוניינים להשפיע על עתיד החינוך בעמק חפר להצטרף אל ועדת ההיגוי המועצתית ואל הנהגות ההורים בבתי הספר!


        בברכה, 

      רני אידן
      ראש המועצה