המועצה האזורית עמק חפר (להלן: "המועצה") מבקשת לקיים שימוע ציבורי מקדים בעניין עדכון תעריפי אגרת הביוב (להלן : "האגרה"). המועצה מזמינה את הציבור להשמיע את עמדתו בדבר עדכון תעריפי האגרה.


ניתן לעיין בתחשיב עליו מבוסס עדכון התעריפים במשרדי מחלקת הכנסות במועצה בשעות קבלת הקהל הרגילות או להורידו בקישור זה
(במידה ואתם זקוקים להנגשת המסמך, אנא צרו קשר עם מחלקת הכנסות בטל' 1-700-506-400)

הציבור מוזמן להביא בפני המועצה את עמדתו בנוגע לעדכון תעריפי האגרה, בכתב בלבד באמצעות פקסימיליה שמספרה: 09-8988389  או בדוא"ל  ednat@hefer.org.il.

על העמדות להגיע למועצה לא יאוחר מיום 31.7.2017, ח' אב, תשע"ז, בשעה 12:00.
מוצע לשולח לוודא קבלת עמדתו עד המועד האמור לעיל, בטלפון שמספרו: 09-8981651.
המגיש יציין בפתח נייר העמדה את מי הוא מייצג.

המועצה תהא רשאית, אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להזמין חלק ממגישי העמדות להציג את עמדתם מול חברי ועדת השימוע.

המועצה רשאית להשתמש, לפי שיקול דעתי הבלעדי,  בתוכן המסמכים שיוגשו לה במסגרת הליך זה, לצורך גיבוש עמדתה לפני הגשתה לרשות המים הממשלתית וכן לפרסמם באתר המרשתת של המועצה.