בעקבות פניות תושבים שהגיעו למחלקה ברצוני לעדכן כי פקודת הכלבת קובעת שעל אדם שכלבו נשך להסגירו לרשות המקומית בתוך 24 שעות.

תמונת כלב

נושא זה עלה לתודעת הציבור לאחר הסגרת כלבתו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בעקבותיה  הוגשה הצעת חוק חדשה שתאפשר במקרים מסוימים הסגר בית. ההצעה עדיין לא גובשה סופית ועדיין אינה תקפה. לפיכך ועד שיאושר חוק שיאפשר זאת, יש להסגיר לכלביית הרשות המקומית כל כלב שנשך, תוך 24 שעות ממועד הנשיכה.
יצוין כי לאחרונה, עתירת תושבת עמק חפר שכלבה נשך למנוע את הסגרתו תוך בקשה למתן אישור להסגר בית, נדחתה על ידי שופט בית המשפט המחוזי והכלב הוסגר. בעלת הכלב נקנסה בסכום של 2000 ₪ וזאת על כי לא הסגירה את כלבה במועד.
אנו ממליצים כי במקרים שכאלה אנא צייתו לחוק, הסגירו את כלבכם ותמנעו מעצמכם תלונה במשטרה, קנס מנהלי ע"ס 2000 ₪ וכן 200 ₪ לכל יום בו נמשכת העבירה.

ד"ר אודי לבל
וטרינר המועצה