מספר מכרז וקישור

שם המכרז

מועד פרסום

מחיר מסמכי המכרז

מועד אחרון לשאלות הבהרה

מועד אחרון להגשת הצעות

מועד מפגש מציעים

לחצו להורדת הנחיות הבקשה קול קורא   מיזמי אומנות ועיצוב  בנושא בניה, בית הראשונים.    יום א'  7/8/2022 עד השעה 14:00, בדוא"ל hacalm@hefer.org.il

 
 יום  ה'  8/9/2022 עד השעה 14:00 . יש להגיש את ההצעות בדוא"ל  hacalm@hefer.org.il
 
לחצו להורדת הנחיות הבקשה מכרז רכז/ת אבטחה ותפעול פארק התעשיות עמק חפר

 
 7.8.2022  קורות חיים בצירוף המסמכים יש לשלוח לפקס' מס' 09-8947396 או במייל לחברה הכלכלית  sophie@hefer.org.il עד לתאריך 14/8/2022 בשעה 12:00 בצהרים.

 
 
לחצו להורדת הנחיות הבקשה מכרז לגיוס מנהל/ת מחלקה רכש והתקשרויות

 
 7.8.2022  קורות חיים בצירוף המסמכים יש לשלוח לפקס' מס' 09-8947396 או במייל לחברה הכלכלית  sophie@hefer.org.il עד לתאריך 11/8/2022  בשעה 12:00 בצהרים.

 
 
לחצו להורדת הנחיות הבקשה לחברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר דרוש/ה עובד/ת אחזקה ביוב ושפכים  7.8.2022  קורות חיים בצירוף המסמכים יש לשלוח לפקס' מס' 09-8947396 או במייל לחברה הכלכלית  sophie@hefer.org.il עד לתאריך 14/8/2022 בשעה 12:00 בצהרים.

 
 
לחצו להורדת הנחיות הבקשהרכז/ת קשרי קהילה עסקים לחברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר בעמ - מילוי מקום חלד

 
 31.7.2022  קורות חיים יש לשלוח עד לתאריך ל-11/8/2022
בשעה 12:00 
לכתובת מייל: sophie@hefer.org.il 
 
לחצו להורדת הנחיות הבקשה 
לחברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר דרוש/ה סמנכ"ל/ית תפעול

 
25.7.2022  עד לתאריך 28/7/2022  בשעה 12:00 בצהרים.

קורות חיים בצירוף המסמכים יש לשלוח לפקס' מס' 09-8947396 או במייל   sophie@hefer.org.il

לקבלת פרטים מלאים על המשרה יש לפנות לגב' סופי בר דוד בטל' 09-8981674 או במייל   sophie@hefer.org.il
 
 
לחצו להורדת הנחיות הבקשה  לחברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר דרוש/ה מנהל/ת אגף כספים25.7.2022  עד לתאריך 28/7/2022  בשעה 12:00 בצהרים.

קורות חיים בצירוף המסמכים יש לשלוח לפקס' מס' 09-8947396 או במייל   sophie@hefer.org.il

לקבלת פרטים מלאים על המשרה יש לפנות לגב' סופי בר דוד בטל' 09-8981674 או במייל   sophie@hefer.org.il 
 
13/2022
לחצו לצפייה בהנחיות הבקשה 
שירותי יעוץ וליווי כלכלי פיננסי להכנת מכרז במתכונת DDBOT להקמת מט"ש.
 
20.7.2022  500 ₪ יום ב'  1/8/2022 עד השעה 12:00, בדוא"ל hacalm@hefer.org.il
יום  ה' 18/8/2022 עד השעה 09:00
מיקום תיבת ההצעות: משרדי החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר, כתובת בוויז: "ירוק"  מרכז יזמות עמק חפר (קמפוס רופין)


 

 
 
12/2022
לחצו להורדת הנחיות הבקשה 
אספקת שירותי העתקות וצילומים

 
12.7.2022 1,000 ₪ יום ד'  20/7/2022  עד השעה 12:00 בדוא"ל hacalm@hefer.org.il
 
  15/8/2022
עד השעה 12:00

מיקום תיבת ההצעות: משרדי החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר, כתובת בוויז: "ירוק"  מרכז יזמות עמק חפר (קמפוס רופין)

 
לחצו להורדת הנחיות הבקשה רכז/ת קשרי קהילה עסקים לחברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר   16.6.2022  עד תאריך 28/6/2022 בשעה 14:00 
לכתובת מייל sophie@hefer.org.il  או לפקס 09-8947396 
 
לחצו להורדת הנחיות הבקשה מנהל/ת פרויקטים הנדסיים  8.6.2022  עד לתאריך 16/6/2022
בשעה 12:00
לכתובת מייל sophie@hefer.org.il  או לפקס 09-8947396 
 
11/2022 לחצו להורדת הנחיות הבקשה ביצוע עבודות קבלניות – הקמת מועדון נוער בישוב בת חפר 30.5.2022 1,500 ₪ יום ב'  20/6/2022  עד השעה 14:00 בדוא"ל hacalm@hefer.org.il

 
יום  ד' 6/7/2022
עד השעה 12:00 

מיקום תיבת ההצעות: משרדי החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר, כתובת בוויז: "ירוק"  מרכז יזמות עמק חפר (קמפוס רופין)
(רשות) 
יום ד'  08/6/2022 בשעה 13:00 ברחוב חלבלוב 13 בבת חפר
09/2022 לחצו להורדת הנחיות הבקשהשירותי יעוץ וליווי כלכלי פיננסי להכנת מכרז במתכונת DDBOT להקמת מט"ש 11.5.2022 500 ₪יום א'  22/5/2022
עד השעה 12:00, בדוא"ל hacalm@hefer.org.il
 
  יום  ה' 9/6/2022 עד השעה 12:00
מיקום תיבת ההצעות: משרדי החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר, כתובת בוויז: "ירוק"  מרכז יזמות עמק חפר (קמפוס רופין)
 בשלב זה לא מתוכנן מפגש, יש לעקוב אחר הודעות באתר בעניין זה.
08/2022
לחצו להורדת הנחיות הבקשה
ביצוע עבודות פיתוח במגרש בגוש 8389 חלקה 236 בפארק התעשיות עמק חפר
2.5.20222,000 ₪

 
יום ג'  17/5/2022
עד השעה 12:00, בדוא"ל hacalm@hefer.org.il
 
  יום  ד' 1/6/2022
עד השעה 08:30
מיקום תיבת ההצעות: משרדי החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר, כתובת בוויז: "ירוק"  מרכז יזמות עמק חפר (קמפוס רופין)

(רשות)  יום ג'  10/5/2022 בשעה 09:30  ברחוב האקליפטוס בפארק התעשיות עמק חפר
6/2022
לחצו להורדת הנחיות הבקשה 
ביצוע עבודות שדרוג מערכות מים וביוב בישוב בת חפר  14.3.20223,000 ₪

יום ד'  4/5/2022
עד השעה 12:00 בדוא"ל hacalm@hefer.org.il
 
 יום  ה' 26/5/2022 עד השעה 12:00
מיקום תיבת ההצעות: משרדי החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר, כתובת בוויז: "ירוק"  מרכז יזמות עמק חפר (קמפוס רופין)

 
 
7/2022
לחצו להורדת הנחיות הבקשה  
ביצוע עבודות איסוף ופינוי של בוצה ממט"ש נחל שכם לאתר הטמנה  10.4.20221,500 ₪ 24/4/2022
עד השעה 14:00
בדוא"ל hacalm@hefer.org.il

 
 9/5/2022
עד השעה 11:00

13/4/2022 בשעה 11:00 במט"ש נחל שכם (קיבוץ יד חנה)
לחצו להורדת מסמכי הבקשה ועדת בחינת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה לקבלת שירותי ניהול ופיקוח  29.3.2022    
לחצו להורדת מסמכי הבקשהרכז/ת אבטחה ותפעול פארק התעשיות עמק חפר‎‎

 
16.3.2022  קורות חיים בצירוף המסמכים יש לשלוח לפקס' מס' 09-8947396 או במייל לחברה הכלכלית  sophie@hefer.org.il
עד לתאריך 31/3/2022 בשעה 12:00 בצהרים. 
 
05/2022
לחצו להורדת הנחיות המכרז
יעוץ משפטי חיצוני קבוע
 8.3.2022 500 ₪20/3/2022
עד השעה 12:00
 10/4/2022
עד השעה 08:15
מועד פתיחת ההצעות:
יום א'  10/4/2022 בשעה 08:15
 לתשומת לבכם: קיימת אפשרות להנגשת המסמכים לציבור הנדרש לכך.
טל' 09-8981610 או פקס 09-8947396 או דוא"ל: sharons@hefer.org.il

מסמכי המכרז באתר הינם ללא תכניות או כתבי כמויות. ניתן לעיין ולרכוש את מלוא המסמכים במשרדי החברה הכלכלית (ירוק מרכז יזמות עמק חפר, קמפוס רופין).