המועצה האזורית עמק חפר קיימה כנס תושבים באולם הקולנוע בבית ספר רמות ים,  בו יצאה לדרך תוכנית המתאר הכוללנית של המועצה - במהלך אותו יזם ראש המועצה, רני אידן. לכנס הגיעו כ-200 משתתפות ומשתתפים ובהם נציגי היישובים במועצה, סגן ראש המועצה אלדד שלם ובכירים במועצה, חברי ועדים, חברי אגודות ותושבים מן המניין שבאו לשמוע ולשאול שאלות.

 

 

המועצה החליטה להיכנס למהלך בעקבות אחת ההחלטות המשמעותיות במסגרת הרפורמה בנושא תכנון ובניה עליה הכריז משרד הפנים, והיא שרשות מקומית שתהיה לה תוכנית מתאר כוללנית בתוקף, תקבל סמכות לאשר תוכניות שהיום הן בסמכותה של הוועדה המחוזית.  
לאחר אישור התכנית הכוללנית תוכל הוועדה המקומית עמק חפר לקדם בסמכותה תכניות מתאר (תב"עות), התואמות את התוכנית הכוללנית,  שמשנות את ייעוד הקרקע, מקנות זכויות בנייה וכו'. זאת, מבלי להידרש לאישור הועדה המחוזית ובכך לקצר באופן משמעותי את משך ההמתנה לאישורים ולהוזיל את עלותם לרווחתם של התושבים.

בפנותו לתושבים אמר ראש המועצה: "השתתפותכם בכנס זה ובתהליך כולו חשובה לנו מאוד כי כדרכנו אנו פועלים בשקיפות מלאה ולכן תהליך הכנת התכנית מושתת על שיתוף הציבור. בין היתר, בכוונתנו לשתף בצורה ממוקדת ורציפה נציגים מכל ישוב בסדרה של מפגשים שייערכו לאורך תהליך הכנת התכנית. מדובר בתהליך היסטורי שהשתתפותכם בו תאפשר לכם להשפיע על אופי פיתוחה והתפתחותה של המועצה".  מהנדס המועצה, אריק מלכה, ממובילי התוכנית, ציין כי זה התהליך התכנוני המשמעותי ביותר במועצה שיקבע את החזון התכנוני שלה ל-20 השנים הבאות.


תהליך הכנת התוכנית הוצג ע"י המתכננים, אדריכל חגי דביר ואדריכל גידו סגל, שירכזו את המפגשים וכן את הצוות המקצועי המגוון שיהיה אמון על התכנון, בתוכם פרופ' עזרא סדן, ד"ר מרדכי כהן, חברת אורבניקס ועוד. לדבריהם במהלך השנה הקרובה ייזומנו הנהגות היישובים לפגישות פרטניות עם המתכננים והנהלת המועצה. כן הוקמה וועדת היגוי ציבורית בראשה עומד מנכ"ל האגודה החקלאית בית יצחק, שאול מקורי.לאחר סדרת הפגישות תגובש התכנית שתהפוך, לאחר אישור הוועדה המחוזית, מסמך סטטוטורי שיחול על כל שטחי המועצה, ויקבע את אופן פיתוח הקרקע במועצה: אלו אזורים מיועדים לשימור כשטחים פתוחים ואלו מיועדים לפיתוח. התכנית תקבע לכל ישוב יעדי אוכלוסייה, היקפי בניה, יעדי תעסוקה ותיירות, פיתוח שטחים ציבוריים, מבני ציבור וחינוך, כיצד לשמור על המרקם הכפרי חקלאי ועל איכות החיים והסביבה - ובכך תעצב למעשה את פני המועצה האזורית עמק חפר לשנים הבאות.