מובילים חדשנות בחינוך  

"בכל דור ודור צריך ללמד את דרכי השימוש בכלים המשפיעים על הדור" (הרב קוק)

תהליך ההתחדשות החל בשנה שעברה, ובמסגרתו הוכרז על איגום משאבים ומיקוד תהליכים בהתחדשות בבתי הספר היסודיים, תוך מעבר לאימוץ ולמידה של תהליכים חינוכיים עדכניים.
במהלך חודשי הקיץ ומתחילת השנה עסקו הצוותים החינוכיים בבתי הספר בבירור מחודש ומעמיק של עמדות ומטרות בית הספר - ובד בבד בגיבוש דרכי פעולה ליישומן.
לכל אפיק פעולה יהיו השפעות ומופעים במקומות נוספים בעשייה החינוכית ובשדה החינוכי.
מועצה אזורית עמק חפר ואגף החינוך, בשיתוף משרד החינוך, לוקחים אחריות על השבחת התהליכים - ובכל בית ספר פועלת יועצת מלווה, המקיימת תהליכי חשיבה, תכנון ויישום בשיתוף עם המנהלות וצוותי ההתחדשות.
במקביל, מתקיים פיתוח מקצועי של הצוותים, וגם כאן מושם דגש על תחום החדשנות החינוכית.
בתוך בתי הספר יפעלו "צוותי התחדשות" - מורים, הורים, תלמידים - כוועדות היגוי מקומיות לצורך פיתוח התהליכים, שיכלולם והערכתם.
כמו כן, מציעה המועצה לכל בית ספר להגשים יוזמה חינוכית ברוח החדשנות ולממשה עוד בשנה"ל הנוכחית.

המתווה - המהלך יתקיים במספר מישורים:

בתוך בתי הספר - כמתואר לעיל.
בין בתי הספר - למידה משותפת של צוותים מובילים מכל בתי הספר בהובלת פרופ' יורם הרפז.
כלל בתי הספר - הקמת צוות התחדשות רשותי נרחב שיפעל כצוות פיתוח, חשיבה, הערכה ומקור השראה, במטרה לשרטט קווי מתאר לחינוך בעמק חפר. 

סקירת מסלולי ההתחדשות בבתי הספר היסודיים בעמק: 

בית ספר אביחיל: שמירה על הבסיס האידאולוגי-ערכי של ביה"ס ברוח יאנוש קורצ'אק, בדגש על ערכים של כבוד, אחריות ושיתוף פעולה. פיתוח מקצועי המתמקד בתחום הפדגוגי לרכישת כלים חדשים: למידה באמצעות משחק, כלים מתוקשבים ושילובם בלמידה וסביבת לימודים חוץ-כיתתית.

בית ספר בית יצחק: יתקיים תהליך עומק של מחנכים, תלמידים והורים, במטרה להגדיר את זהות בית הספר ומטרותיו, וגיבוש דרכי פעולה מתאימות. בהנחיית פרופ' יורם הרפז.
יתקיים פיתוח מקצועי בדגש על "הוראה לשם הבנה".

בית ספר הראל: פיתוח הסביבה כמשאב למידה משמעותי והרחבת ההתנסויות של התלמידים במגוון תחומים: פיסול, גינון, נגינה. במקביל יתקיים פיתוח מקצועי של הצוות החינוכי התומך בתפיסה החינוכית.

בית הספר ויתקין: העקרונות המובילים בתהליך ההתחדשות: חיבורים ושיתופי פעולה עם כלל המשאבים בעמק חפר לקיום למידה אותנטית וחוויתית, העשרת סביבות הלמידה - הפנים והחוץ בית ספריות במגוון תחומי דעת.
במסגרת הפיתוח המקצועי ייחשף צוות המורים לעקרונות ומודלים של תפיסות חינוכיות חדשניות, הניתנות ליישום בכל תחומי הדעת. במקביל, יושם דגש על פעילויות חברתיות של תלמידים למען תלמידים, לחיזוק ההיבטים החברתיים בתהליך הלמידה.

בית הספר יובלים: פיתוח חדש והעמקה של הניסוי, שהחל לפני 5 שנים, "בכלים שלובים". העיקרון המנחה: עבודת צוות של מורים ותלמידים ודגש על מיומנויות המאה ה-21.
השינוי המרחבי יתבטא בעיצוב חלל חדש שיהווה "חדר כושר" למיומנויות למידיה.

בית הספר משגב: המשך התהליך של חדשנות בחינוך ליזמות, המאפשרת לתלמידים לחקור ולמצוא פתרונות חדשניים במטרה להשביח את הקיים בתחומים שונים.
פרופ' יורם הרפז מלווה את הפיתוח המקצועי, העוסק ב"שיח פדגוגי וחדשנות ביזמות".

בית הספר קדם: לומדים ומלמדים תחת הסיסמה: "החיי"מ בקדם": חולמים, יוזמים, יוצרים, משפיעים.
מתקיימת השתלמות בית ספרית, השמה דגש על שינוי בתודעת הלומדים והצוות החינוכי, הוראה עדכנית, דיפרנציאלית המקדמת יוזמות, דגש על ייחודיות הפרט למען החברה ברוח "70 שנה למדינה".

בית הספר שדות: "שדות בתנועה" - מיקוד בשינויים פדגוגיים ופיזיים: נאתגר את צוות ביה"ס ותלמידיו לשינוי בדרכי הוראה ולמידה, תוך הגמשה מרחבית - פיתוח התמודדות במצבי קושי ועמימות, פיתוח תחושת מסוגלות, פיתוח האקטיביות של התלמידים בלמידה ובחברה והערכתם על פי חלופות מגוונות (בכל המקצועות פרט למקצועות הליבה).
הכשרה ופיתוח של הצוות החינוכי ברוח ההתחדשות והשבחת הפדגוגיה, המשך הטמעת השיח הרגשי כשפה בית-ספרית וחיזוק תחושת השייכות בקרב קהיליית שדות.
הסביבה הפיזית משתנה, ומתוכננים מרחבי למידה המאפשרים חווית לימוד אחרת (מימוש עקרונות של חשיבה יצירתית, עבודת צוות ועוד).
מרחב למידה עבור תלמידי א'-ב', מרחב מו"פ לרווחת התלמידים וצוותי ההוראה ומרחב תיאטרון: "ארץ-חוץ".