תוכנית מתאר כוללנית למועצה, בשיתוף הציבור, יצאה לדרך

אחת ההחלטות המשמעותיות במסגרת הרפורמה בנושא תכנון ובנייה עליה הכריז משרד הפנים היא העובדה שרשות מקומית שתהיה לה תוכנית מתאר כוללנית בתוקף תקבל סמכות לאשר תוכניות שהיום הן בסמכותה של הוועדה המחוזית.

אשר על כן החליטה המועצה האזורית עמק חפר להכין תכנית מתאר כוללנית למועצה.
התכנית תהיה מסמך סטטוטורי שיחול על כל שטחי המועצה, תקבע את אופן פיתוח הקרקע במועצה, אלו אזורים מיועדים לשימור כשטחים פתוחים ואלו מיועדים לפיתוח.
התכנית תקבע לכל יישוב יעדי אוכלוסייה, היקפי בניה, יעדי תעסוקה, פיתוח שטחים ציבוריים, כיצד לשמור על המרקם הכפרי חקלאי ועל איכות החיים והסביבה ובכך תעצב למעשה את פני המועצה לשנים הבאות.

לאחר אישור התכנית הכוללנית תוכל הוועדה המקומית עמק חפר, כאמור, לקדם בסמכותה תכניות מתאר (תב"עות), התואמות את התוכנית הכוללנית, שמשנות את ייעוד הקרקע, מקנות זכויות בנייה וכו', וזאת מבלי להידרש לאישור הוועדה המחוזית ובכך לקצר באופן משמעותי את משך ההמתנה לאישורים לרווחתם של התושבים.

ראש המועצה, רני אידן: "כפי שנהגנו עד כה אנו פועלים בשקיפות מלאה ולכן תהליך הכנת התכנית מושתת על שיתוף הציבור: תושבים, נבחרי ציבור, עובדי המועצה, אנשים שעובדים בתחומה או מקבלים את שירותיה, נציגים של משרדי הממשלה וכד'".