ראש המועצה האזורית עמק חפר, רני אידן, קיבל את פרס משרד הפנים לניהול תקין מנהלי וכספי ע"ש חיים קוברסקי ז"ל לשנים 2016-2017 משר הפנים  אריה דרעי, בטקס שנערך בבנייני האומה בירושלים.

 

         בתמונה: ראש המועצה רני אידן וגזבר המועצה מנשה דוד 
 מקבלים את תעודת ההצטיינות משר הפנים, הרב אריה דרעי


הטקס התקיים במעמד מנכ"ל משרד הפנים, מרדכי כהן, יו"ר מרכז השלטון המקומי, חיים ביבס, ויו"ר מרכז המועצות האזוריות, עמיר ריטוב.  

פרס ההצטיינות, בו זוכה המועצה מדי שנה במשך שנים רבות, ניתן לה על עמידה בקריטריונים שהולכים ומחמירים מדי שנה בתוכם סדרי עבודה ומינהל תקין, יעילות בניהול המשק הכספי, העסקת עובדים, ניהול התאגידים המועצתיים, ההוצאות לשכר המוניציפאלי, אחוז גביית הארנונה ודוח כספי שנתי מבוקר ללא הסתייגויות.

בנוסף להתנהלות הכספית נבדקו נושאים בתחום המינהל התקין כגון התקשרויות כדין עם נותני שירותים, היעדר ליקויים בתחום כוח אדם ושכר, הענקת תמיכות בהתאם לנהלים ועוד.  

ראש המועצה, רני אידן, הביע סיפוק רב מהזכייה בפרס ואמר כי אין זה מובן מאליו לזכות בהישג זה במיוחד על רקע מדיניות ממשלתית מתמשכת של קיצוצים תקציביים בכל הקשור לשירותים מוניציפאליים. אידן שיבח את עובדי המועצה ובעיקר את סגנו, אלדד שלם, גזבר המועצה, מנשה דוד, מנכ"לית המועצה, רינת זונשיין, וצוות המינהל הכספי על תרומתם להישג חשוב זה.