תקופת הצעירות היא תקופה קריטית בחיי האדם, שבה עליו לקבל החלטות אישיות בעלות השלכות על עתידו.
תקופה זו, המתאפיינת בהיעדר מערכת תמיכה פורמלית, טשטוש גבולות וחוסר ודאות, מציבה אתגרים העלולים לעורר קושי בבחירת דרך להמשך.


""


תכנית יתד הינה תכנית לאומית המתמקדת בקידום צעירים, רווקים, בגילאים 18-26 בתחומי בחיים המרכזיים:
השכלה, תעסוקה ומיומנויות.
קיום פיזי, בריאות ומוגנות.
רווחה ובריאות רגשית.
השתייכות משפחתית וחברתית.

אז אם יש לכם צעירים שזקוקים לליווי או סיוע אתם מוזמנים לפנות לעו"ס מור שלם באגף לשירותים חברתיים.

טלפון: 09-8973302
מייל: mors@hefer.org.il