תושבים יקרים,

במסגרת מאמצי המועצה להתייעל, להשתפר ולתת את השירות המיטבי לתושבים החלטנו לגבש תוכנית עבודה שנתית שתקיף את אגפי ומחלקות המועצה. הכנת התוכנית דרשה ממנהלי האגפים והמחלקות חשיבה מעמיקה ותכנון, תוך התייחסות לתקציב המועצה וליעדיו.

אנו מצרפים בזה את תוכנית העבודה של המועצה לשנת 2018 שכוללת סקירת פעילות כללית של כל אגף ומחלקה,
בחירת היעדים העיקריים, ציון המשימות המרכזיות והצבת לוחות זמנים לכל אלה.
מעיון בחומר ניתן ללמוד על המחשבה הרבה, העבודה היסודית והאיכות המקצועית של כל השותפים בהכנת תוכנית
העבודה.

חוברת זאת תשמש למעשה כלי עבודה מרכזי ואבן בוחן לאורו תתנהל עבודת המועצה בשנת העבודה שבפתח.
הלקחים והתובנות שנפיק בתום שנת העבודה הבאה ישמשו אותנו בהכנת תוכנית העבודה לשנת 2019.
תודה לכל העושים במלאכה.


בברכה, 

רני אידן
ראש המועצה

 

לספר תוכניות העבודה לשנת 2018 לחצו כאן >>