ראש המועצה האזורית עמק חפר, רני אידן, פנה אל שר הפנים, אריה מכלוף דרעי, במכתב המתייחס לצורך לתגמל כראוי ראשי ועדים מקומיים ביישובים במועצות האזוריות ובמיוחד ביישובים גדולים. 

כיום, כידוע, ראשי ועדים מקומיים אינם מקבלים שכר ואפילו לא החזר הוצאות.
"מדיניות משרד הפנים להשאיר את הישובים הגדולים בתוך המועצות האזוריות", כותב אידן.  "למרות הקושי הרב, אני מוצא בכך היגיון ניהולי ותקציבי. יחד עם זאת, ברור לכולם שלא ניתן לנהל יישוב של אלפי תושבים ללא תגמול כספי סביר. אי תשלום שכר סביר לראש יישוב גדול, גורם לכשל ניהולי או לצמצום המבחר של האנשים שיכולים למלא תפקיד זה. גם בישובים הקטנים יותר, יש לפחות לאפשר לראשי הוועדים לקבל החזר הוצאות. 
בשנתיים האחרונות התקיימו דיונים בנושא זה במשרדך. אני סבור שהגיע הזמן לתת לכך פתרון איכותי על מנת לאפשר לכל מי שמעוניין וכישוריו עמו לשאת בתפקיד החשוב של ראש ועד מקומי. אודה לך אם תעלה את הנושא לסדר היום".