ילדים עם בלונים

בשל החלטת שר הפנים על פתיחת קייטנות רשותיות לגנים במחיר מפוקח, המועצה האזורית עמק חפר נערכה במהירות על מנת לתת מענה לצרכים המגוונים של הורי ילדי הגנים.

לפני מספר ימים קיבלה המועצה עדכון מחירים ממשרד הפנים, לפיו מחירי הקייטנות הרשותיות גבוהים מאלה שפורסמו בחודש אפריל על ידי המשרד. בעקבות זאת, ההבדל בעלויות הקייטנות והצהרונים הרשותיים לבין קייטנות הגנים של המרכז הקהילתי הצטמצם מאוד (פער של כמה עשרות שקלים לקייטנות וכ-220 ₪ לצהרונים, לכל חודש יולי). 

בשנים קודמות נהגה המועצה, על מנת להקל על ההורים בחודשי הקיץ, לאפשר פריסה של עלויות הצהרונים של המרכז הקהילתי בחודש יולי על פני כל חודשי הלימוד. השנה, בשל הוראות משרד הפנים, נבצר מהמועצה לפעול בצורה זו, ועלות הצהרונים והקייטנות משולמת בפריסה של שלושה תשלומים.

המועצה קשובה לקולות ולצרכים המגוונים של ההורים, ולקשיים העומדים בפניהם; בשני בערב (28.5) נערכה פגישה בין הנהלת המועצה לנציגי ההורים. נציגי המועצה הציגו את הנתונים להורים, ואת המרכיבים השונים שבקייטנות. ההורים פנו בבקשה כי המועצה תסבסד השנה את מחירי קייטנות הגנים באופן משמעותי.
בפגישה סוכם כי בקשה זו תיבחן בהקדם, ותועלה במליאת המועצה לדיון. בהתאם לכך, התאריך האחרון להרשמה לקייטנות ידחה במספר ימים. נשוב ונעדכנכם בימים הקרובים.