הזמנה למפגש מידע לגימלאים  שמקיים המוסד לביטוח לאומי
רשויות מקומיות: עמק חפר וכפר יונה

מפגש מידע קהילתי לגימלאים יתקיים ביום שני, 11.6.2018 , כח' בסיוון תשע"ח.
המפגש יתקיים בין השעות 08:45 עד 12:30, בסניף הביטוח הלאומי, נתניה, רחוב הרצל 68,
בייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו – נא להרשם בטלפון מראש ובעת ההגעה בכניסה. 

בתכנית:
08:45-09:15  רישום וקבלת קוד לאינטרנט בביטוח לאומי: מחלקת שירות לקוחות 
(מותנה בהצגת תעודת זהות) בקומת הכניסה.
09:15-09:30  התכנסות ודברי פתיחה בקומה 1 - הגב' מירה אסף, מרכזת יום המידע.
09:30-10:00  זכויות גימלאים בביטוח לאומי: תחום ייעוץ לאזרח הוותיק, הגב' דנה קטן רפפורט.
10:00-10:10  זכויות גימלאים בביטוח לאומי: מחלקת אבטלה, הגב' רחל כץ.
10:10-11:00  זכויות גימלאים בביטוח הלאומי: מחלקת אזרח וותיק ושאירים, הגב' אורלית כהן.
11:00-11:15  הפסקה וכיבוד קל.
11:15-12:00  תעסוקת פנאי ותרבות: הגב' שרה גנות, מנהלת התחום.
12:00-12:30  חלוקת ערכות מידע בנושא זכויות ושירותים הקיימים בקהילה, הגב' מירה אסף.

ההרצאות ניתנות בשפה העברית.

ההשתתפות מותנית ברישום מראש בתא קולי: 8892616 או בטלפון  8892575, 8892571, 8892573. 
לגב' מירה אסף – מרכזת הפרויקט.

נא להביא הזמנה זו ולהציגה בכניסה.