בהתאם לחובתה על-פי צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958,

מודיעה המועצה האזורית עמק חפר כי היא קיבלה החלטה להתקשר עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי לצורך קבלת שירותי ניהול ו/או תיאום ו/או פיקוח - במסגרת המכרזים המפורטים להלן.

גורם המבקש להגיש השגה על החלטה זו, רשאי לעשות זאת עד למועד הנקוב בטבלה למטה - וזאת באמצעות פניה בדוא"ל לרועי כ"ץ, לכתובת הבאה: co-n@hefer.org.il

יש לוודא קבלת הפניה בטלפון 04-6336070, שלוחה 8.
כמו-כן, ניתן לפנות בדוא"ל לצורך קבלת עותק מההחלטה כאמור.  

מועד פרסום דבר ההחלטה

מספר המכרז                  שם המכרז מועד אחרון להגשת השגה/פניה קישור לקובץ 
 27.7.2022 מי/4/2022בחינת התקשרות לקבלת שירותי ניהול ופיקוח מהחברה למשק וכלכלה
ביחס למכרז מי/4/2022 לתכנון, אספקה והצבה של מבנים יבילים
 04.08.2022לחצו לצפייה בקובץ 
 17.7.2022 מש/20/2021בחינת התקשרות לקבלת שירותי ניהול ופיקוח מהחברה למשק וכלכלה ביחס למכרז מש/20/2021 לאספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחובות וסככות 25.07.2022  לחצו לצפייה בקובץ 
 17.7.2022 מג/1/2022בחינת התקשרות לקבלת שירותי ניהול ותיאום מהחברה למשק וכלכלה ביחס למכרז למתן שירותי תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור.  25.07.2022 לחצו כאן לצפייה בקובץ 
 26.5.2022 אא/15/2021בחינת התקשרות לקבלת שירותי ניהול ופיקוח מהחברה למשק וכלכלה ביחס למכרז למתן שירותי 
אספקת ארוחות וכריכים לרשויות מקומיות ומוסדות ציבור, חינוך ורווחה 
06.06.2022 לחצו כאן לצפייה בקובץ 
 29.03.2022 לת/15/2021ועדת בחינת התקשרות עם החברה למשק וכלכלה לקבלת שירותי ניהול ופיקוח  06.04.2022לחצו כאן לצפייה בקובץ 
 28.03.2022 טבלת מבנים  

לחצו כאן לצפייה בקובץ

 06.02.2022 5/2021בחינת התקשרות לקבלת שירותי ניהול ופיקוח מהחברה למשק וכלכלה ביחס למכרז 5/2021 לתכנון, אספקה והצבה של מבנים יבילים 14.02.2022 
 10.01.2022 לת/15/2021בחינת התקשרות עם המשכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח - ליסינג תפעולי לכלי רכב‎‎ 18.01.2022


לחצו להתקשרויות באתר משכ"ל >>

****

ועדת התקשרויות שירותי ניהול ופיקוח הסעות תלמידים לתשפ"ב >>