בהתאם לחובתה על-פי צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958,

מודיעה המועצה האזורית עמק חפר כי היא קיבלה החלטה להתקשר עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי לצורך קבלת שירותי ניהול ו/או תיאום ו/או פיקוח - במסגרת המכרזים המפורטים להלן.

גורם המבקש להגיש השגה על החלטה זו, רשאי לעשות זאת עד למועד הנקוב בטבלה למטה - וזאת באמצעות פניה בדוא"ל לגב' יונית שושן- yonitsh@hefer.org.il.

(יש לוודא קבלה בטל': 09-8981598)
כמו-כן, ניתן לפנות בדוא"ל לצורך קבלת עותק מההחלטה כאמור.  

מועד פרסום דבר ההחלטה

מספר המכרז                  שם המכרז מועד אחרון להגשת השגה/פניה 
3/11/2019 מג/6/2019 תכנון (למעט אדריכלות) ובנית תוספת אגף בית ספר יובלים 10/11/2019 
17/7/2019 מי/14/2018 תכנון, אספקה והצבה – מבנה כיתה יביל- קרית חינוך בן גוריון. 24/7/2019 
26/6/2019 אא/ 2018/ 7 אספקת ארוחות וכריכים לרשויות מקומיות ולמוסדות ציבור, חינוך ורווחה 4/7/2019
11/6/2019 מי/14/2018תכנון, אספקה והצבה – מבנים יבילים עבור בית ספר יובלים  18/6/2019
29/5/2019 מי/14/2018 תכנון, אספקה והצבה –מבנה שירותים עבור השרות הפסיכולוגי  5/6/2019
16/5/2019 מב/18/2018 הסדרת גדרות הביטחון ביישובים בחן ויד חנה  23/5/2019
19.12.2018 הס/17/2017 מתן שירותי היסעים ושירותי הסעות של תלמידים  26.11.2018
2.7.2018 

ש38/2017

שירותי אבטחה וסיור במוסדות חינוך, אבטחת טיולים, אבטחת עובדי ציבור, שירותי אבטחה וסיור עירוניים ושירותי מוקד 9/7/2018
19.6.2018אמ 14/2017 הקמה ואחזקה של מתקני חשמל ורמזורים 26.6.2018
19.6.2018שפ 6/2017מתן שרותי ניקיון של שטחים פתוחים וחופים וטיאוט מכני 26.6.2018
16.8.2018  לת/26/2018ליסינג תפעולי לכלי רכב 23.8.2018
19.11.2018 מש/33/2017אספקת והתקנה של הצללה בבית הספר אופק במושב אלישיב 26.11.2018
26.11.2018 לת/26/2018 קבלת הצעות מחיר לרכבי ליסינג תפעולי 3.12.2018


לחצו להתקשרויות באתר משכ"ל >>