המועצה האזורית עמק חפר התחדשה בעמדת שירות דיגיטלית חדשה של רשות התקשוב הממשלתית. העמדה, הממוקמת בקומת הכניסה בבניין המועצה, מאפשרת לבצע מגוון של פעולות בלחיצת כפתור, בקלות וביעילות.


פירוט השירותים הניתנים בעמדת השירות:


שירותי משרד התחבורה:

חידוש רישיון רכב

השירות מאפשר לחדש רישיון רכב וכן להנפיק רישיון נוסף על הקיים. הרישיון החדש יודפס בעמדה.
המשתמש מתבקש להזין את מספר תעודת הזהות של בעל הרכב ואת מספר הרכב ולשלם את האגרה בכרטיס אשראי של בעל הרישיון.

 • עלות האגרה משתנה בהתאם לסוג רכב.
 • ניתן לחדש רישיון באמצעות כרטיס אשראי של בעל הרישיון בלבד.
 • ניתן לשלם בעמדה על רישיון בתוקף.
 • ניתן לשלם בכרטיס אשראי ישראלי בלבד. אין אפשרות לשלם בכרטיס דיירקט או כרטיס שהונפק בחו"ל.
 • רכב חברה - ניתן לשלם רק במקרים שבהם האשראי משויך למספר ח.פ ולא למספר ת.ז.
 • כפל רישיון – יינתן לרכב שמועד סיום תקופת הרישיון הוא בתוך שלושה חודשים.

   

  חידוש רישיון נהיגה

  השירות מאפשר לחדש רישיון נהיגה וכן להנפיק רישיון נוסף על הקיים.
  רישיון זמני יודפס בעמדה. הרישיון הקבוע (כרטיס) יישלח בדואר בתוך שבועיים
  .

  המשתמש מתבקש להזין את מספר תעודת הזהות ושנת הלידה של בעל הרישיון ולשלם את האגרה בכרטיס אשראי של בעל הרישיון.

 • עלות האגרה משתנה בהתאם לסוג הרישיון.
 • השירות אינו ניתן לנהגים חדשים או בסיום תקופת המלווה.
 • לא ניתן לשלם על רישיון שפג תוקפו.
 • ניתן לשלם בכרטיס אשראי ישראלי בלבד. אין אפשרות לשלם בכרטיס אשראי דיירקט או בכרטיס שהונפק בחו"ל.

  תשלום אגרת מבחן נהיגה מעשי
 •  השירות ניתן לאזרחים הלומדים לימודי נהיגה-  ורוצים להירשם למבחן נהיגה מעשי (טסט).
 • תשלום האגרה מאפשר לתלמיד לקבל תאריך למבחן הנהיגה.


  שירותי רשות האוכלוסין:

  תשלום אגרת מבחן נהיגה מעשי.
  • השירות ניתן לאזרחים הלומדים לימודי נהיגה-  ורוצים להירשם למבחן נהיגה מעשי (טסט).
  • תשלום האגרה מאפשר לתלמיד לקבל תאריך למבחן הנהיגה.
 • תשלום דרכון ביומטרי

  השירות מאפשר לשלם עבור דרכון ביומטרי. לאחר התשלום על המשתמש לגשת לפקיד בלשכת רשות האוכלוסין.

  השירות ניתן לאזרחים ישראלים בלבד.

   

 • הנפקת ספח תעודת זהות חכמה

  השירות מאפשר הדפסה של ספח ת.ז באמצעות שימוש בתעודת זהות חכמה וסיסמה אישית.

   

 • בקשה להנפקת ספח תעודת זהות רגילה

  השירות מאפשר מילוי בקשה להנפקת ספח תעודת הזהות.
  יודפס אישור הבקשה הכולל מספר בקשה למעקב.
  הספח יישלח בדואר לכתובת המבקש הרשומה במרשם האוכלוסין.

   

 • שינוי מען
  שינוי מען ללא התערבות פקיד באמצעות 
  שימוש בתעודת זהות חכמה וסיסמה אישית. לאחר מילוי הפרטים הספח המעודכן יודפס בעמדה.

   

 • בקשה לקבלת תעודת לידה

  השירות מאפשר מילוי טופס בקשה לקבלת תעודת לידה. הטופס מועבר לטיפול רשות האוכלוסין. תוך שני ימי עבודה תישלח התעודה למבקש בדואר לכתובת המופיעה במרשם האוכלוסין.

  ניתן לבקש תעודה דו-לשונית בשפות עברית - אנגלית.
  במקרה והבקשה מיועדת למי שנולד לפני שנת 1955 יש לציין את מקום המגורים של ההורים בשעת הלידה בנוסף למקום הלידה.

   

 • בקשה לקבלת תעודת פטירה

  השירות מאפשר מילוי טופס בקשה לקבלת תעודת פטירה.הטופס מועבר לטיפול רשות האוכלוסין.
  תוך שני ימי עבודה
  תישלח התעודה למבקש בדואר לכתובת המופיעה במרשם האוכלוסין.
  תעודת פטירה ניתנת על שם מי שנפטר בארץ בלבד.
  השירות בעמדה ניתן עבור בן או בת הזוג, ילדיו והוריו.

   

 • בירור כניסות ויציאות מהארץ

  השירות מאפשר מילוי טופס בקשה לבירור כניסות ויציאות מהארץ.
  הטופס מועבר לטיפול רשות האוכלוסין. תוך שני ימי עבודה 
  תישלח התעודה למבקש בדואר לכתובת המופיעה במרשם האוכלוסין. 
  שירות זה ניתן עבור המבקש או עבור ילדיו הקטינים בלבד.השירות ניתן לאזרחים ותושבים השוהים בארץ בלבד.

   

 • בקשה לרישום שם הנולד

  השירות מאפשר מילוי טופס בקשה לרישום שם לנולד.
  ה
  טופס מועבר לטיפול רשות האוכלוסין.
  תוך שני ימי עבודה תעודת לידה של הנולד וספחי תעודת הזהות החדשים של ההורים יישלחו בדואר לכתובת המופיעה במרשם האוכלוסין
  .

  השירות ניתן להוריו של הנולד, בתנאי שמקום מגוריהם הוא בארץ.

   

 • בקשה לתמצית רישום

  השירות מאפשר מילוי טופס בקשה לקבלת תמצית רישום. הטופס מועבר לטיפול רשות האוכלוסין.
  תוך שני ימי עבודה תישלח התעודה למבקש בדואר לכתובת המופיעה במרשם האוכלוסין
  .

  שירות זה ניתן עבור המבקש או עבור ילדיו הקטינים בלבד.

  השירות ניתן לאזרחים ותושבים השוהים בארץ בלבד.

   

  שירותי משרד המשפטים:

 • עיון במשכון

  השירות מאפשר קבלת תדפיס של פרטי משכון (כולל משכנתא) עבור ת.ז או מספר רכב שיוזן במערכת.
  השירות בתשלום

   

 • הנפקת נסח תאגיד

  השירות מאפשר קבלת תדפיס של נסח תאגיד (חברה/שותפות) עבור מספר חברה או שותפות שיוזן במערכת.
  השירות בתשלום
  .

   
  שירותי המשרד לביטחון פנים:

 • חידוש רישיון כלי ירי

  השירות מאפשר תשלום עבור חידוש רישיון כלי הירי וקבלת רישיון זמני. הרישיון הקבוע יישלח בדואר לכתובת הרשומה במשרד לביטחון פנים.

   

 • הנפקת העתק רישיון כלי ירי

  השירות מאפשר הנפקת העתק של רישיון כלי ירי בתוקף. העתק זמני יודפס בעמדה. העתק רישיון הקבוע יישלח לכתובת הרשומה במשרד לביטחון פנים.

   

 • תשלום אגרות כלי ירי
  השירות מאפשר תשלום שוברי אגרות כלי ירי שנשלחו ללקוח. התשלום יבוצע לפי מספר שובר.


שירותים נוספים בעמדה:

 • חתימה על כרטיס אדי

  בקשה לקבלת כרטיס אדי. הכרטיס ישלח בדואר

 • בדיקה במאגר רכב גנוב
  השירות מאפשר בדיקה אם הרכב גנוב לפי מספר רכב

 • בקשה לתעודת מרשם פלילי
  השירות מאפשר הגשת בקשה לבדיקת מרשם פלילי בחו"ל.