רכזי הנוער ביישובי עמק חפר יקבלו מענק מיוחד בסיום כל שנת עבודה - במטרה לשמר את הטובים בהם לאורך זמן | סך המענקים לשלוש שנים: 20,000 ש"ח

 

 בתמונה: רכזי נוער בעמק חפר

המועצה האזורית עמק חפר יוצאת בתוכנית מיוחדת לשימור רכזי נוער ביישובים ולעידוד המשכיות בתפקידם; המועצה תשתתף בתשלום שכר רכז נוער אחד בכל מוקד (יישוב או קבוצת יישובים), אשר יבוא לידי ביטוי במענקים כספיים בגין סיום כל שנת עבודה. 

רכז/ת שיסיימו שנת עבודה ראשונה יקבלו מענק של 6,000 ₪ מהמועצה. 
רכז/ת שסיימו שנת עבודה שנייה יקבלו מענק של 8,000 ₪ מהמועצה
רכז/ת שסיימו שנת עבודה שלישית יקבלו מענק של 6,000 ₪ מהיישוב.

בסך הכול, בסיום שלוש שנות עבודה, ייהנו הרכזים מסכום מענקים כולל של 20,000 ₪.

התוכנית תתחיל עם פתיחת שנת הפעילות הבאה, בספטמבר הקרוב, כך שהמענקים  הראשונים יוענקו בספטמבר 2019.


במועצה יזמו את התוכנית הייחודית, מכיוון שהצלחת רכזי הנוער מושפעת רבות מהוותק שלהם בעבודה; המשכיות בתפקיד מאפשרת להם ללמוד מהניסיון שנצבר, להרחיב ולהעמיק קשרים עם בנות ובני הנוער ביישוב ולספק להם מערכת חינוכית יציבה ומיטבית לאורך זמן.

לדברי ראש המועצה: "מטרת התוכנית היא לאפשר לרכזות ולרכזי הנוער בעמק חפר להתמיד בתפקידם לאורך זמן, לעלות ברמתם המקצועית ולהצליח להגיע לקשת רחבה יותר של בני ובנות נוער ביישוב".


במקביל לתוכנית, מחלקת הנוער פועלת כל העת כדי להכשיר וללוות את רכזי הנוער, במטרה לחזקם ולהדריכם בביצוע משימתם החינוכית ביישוב. המחלקה תמשיך להפעיל מעגלי הכשרה וללוות את רכזי/ות הנוער, ועדות הנוער ומנהלות החינוך בקיבוצים, במטרה לפתח ולחזק את מערכות החינוך הבלתי פורמליות ביישובים.