• כלכלית עמק חפר-עסקים
  הוקם כגוף מתכלל עסקי המוביל חזון לפיתוח עסקי רשותי. 

   
  מטרות כלכלית עמק חפר- עסקים:
 •  לחזק, להגדיל ולפתח את קהילת העסקים בעמק
 • לעודד, ליזום ולסייע בחיבור של העסקים לעשייה למען הקהילה
 • להוות קשר ליזמים השונים בעמק חפר ולסייע להם ככל שניתן בקידום ופיתוח עסקים ויוזמות שונות
 • מתן סיוע והכוונה בנושאי רישוי עסקים, מיצוי זכויות בניה ועוד
 • חיבור בין העסקים השונים בעמק לטובת הפריה הדדית ורכש גומלין
 • ניהול פארק תעשיות עמק חפר
 • קידום וייזום פרויקטים כלכליים


  שירותים למען העסקים:
 •  מתן מידע וכלים רלוונטיים לבעלי עסקים וליזמים פוטנציאלים
 • קורסים בתחומים שונים, קרוב לבית ובמחיר מסובסד (בשיתוף מעוף, נטע, משרד התיירות, גורמים מקצועיים נוספים)
 • קהילה עסקית בעמק חפר –יצירת חיבור ע"י מפגשים, הרצאות וכנסים
 • בניית תכניות מותאמות להגדרת הצרכים- כפי שעלה מקבוצות מיקוד וסקר אינטרנטי
 • עדכון שוטף של בעלי עסקים בעמק חפר – העברת ניוזלטר הכולל מידע, עדכונים, הטבות, פעילויות ועוד
 • פתרונות פיזיים להקמת העסקים – עידוד וליווי תהליכים מועצתיים ויזמיים
 • קידום עסקים תיירותיים
 • הסבת מבני ציבור בישובים