לקבלת שירותי הדברת עשביה במועצה האזורית עמק חפר ביישובי המועצה, מוסדות חינוך והחברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"מ.   


מחיר מסמכי המכרז : 500 ₪
מועד אחרון לשאלות הבהרה: 22/10/2018 בשעה 12:00
סיור קבלנים חובה: יתקיים ב15/10/2018 בשעה 10:00 נקודת המפגש בכניסת בניין המועצה
מועד אחרון להגשת הצעות : 12/11/2018 בשעה 12:30
מועד פתיחת תיבת מכרזים : 12/11/2018 בשעה 12:30


להורדת מסמכי המכרז לחצו כאן

פרוטוקול סיור קבלנים - לחץ כאן