יועץ פיקוח על גני משחקים ,מתקני כושר, מתחמי ומתקני ספורט , ברחבי המועצה 


מחיר מסמכי המכרז : 500 ₪
המועצה אזורית עמק חפר החליטה לשנות תנאי סף במכרז הנדון. 
תנאי הסף ששונה:
לא נדרשת תעודת בודק חודשי ו/או תעודת בודק שנתי כבסעיף 1.5 למסמכי המכרז.

בעקבות שינוי זה נדחו המועדים במכרז. להלן המועדים החדשים:
כנס מציעים חובה בתאריך:
3.1.2019 בשעה 10:00-11:30
מועד שאלות הבהרה:
9.1.2019 עד השעה 12:00
מועד אחרון להגשת הצעות:
23.1.2019 בשעה 12:30
מועד פתיחת תיבת המכרזים:
23.1.2019 בשעה 12:30


להורדת מסמכי המכרז לחצו כאן