בחירת ספק שירותי כוח אדם


מחיר מסמכי המכרז : 500 ₪
מועד אחרון לשאלות הבהרה: 4/11/2018 בשעה 12:00

מועד ההגשה: ופתיחת תיבת המכרזים: 8.1.2018 בשעה 12:30 


להורדת מסמכי המכרז לחצו כאן

לתשובות הבהרה והבהרה בדבר מועדים לחצו כאן

לתשובות לשאלות הבהרה חלק ב' לחצו כאן