מחזקים את ההנהגות המקומיות:
מחלקת ישובים עוסקת במתן סיוע, יעוץ, תיאום הדרכה והכוונה לכלל הוועדים המקומיים ביישובי המועצה ולבעלי התפקידים המכהנים בהתנדבות ובשכר בישובים בדגש על תחומי הניהול, המנהל והקהילה. 
מועצה אזורית מתנהלת בשיטת השלטון הדו רובדי שבמהותה חלוקה בין הנהגה מקומית (ועד מקומי) לבין הנהגה אזורית (מועצה).
מטרת המחלקה להתוות נהלי עבודה מסודרים, מובנים ויעילים בין מחלקות המועצה לוועדים המקומיים ביישובים, לסייע לתפקוד הוועדים המקומיים באופן המיטבי ביותר ולהוות גורם מקשר בהעברת מידע בין ועדי היישובים למועצה ולהפך.

שירותי המחלקה ליישובים כוללים – מלווה יישוב, הדרכות והכשרות, פרסום חומרים כתובים, כתובת לשאילתות ותיווך לגורמים הרלוונטיים.