פורום מנהלי יישובים בהובלה של מחלקת יישובי העמק מיועד לבעלי תפקידי ניהול בישובים. 
הפורום מתכנס אחת לחודש ומטרתו החלפת מידע, רעיונות וחשיבה משותפת של בעלי תפקידים דומים. 
הפורום מקיים למידת עמיתים סביב סוגיות נבחרות ומארח בעלי תפקידים במועצה איתם נעשית למידה וחשיבה לגבי תחומים הנוגעים לעבודה השוטפת. 
כמו כן, לעיתים מובא תוכן מעשיר באמצעות מרצה אורח, סיור לימודי ועוד. 
חברי הפורום מקיימים קשרים שוטפים של התייעצות ושיתוף במידע.