לקבלת שירותי ייעוץ בנושא תכנון סביבה אורבני סביבתי וכלכלי 


מחיר מסמכי המכרז : 500 ₪
מועד כנס מציעים חובה : 9/1/2019 בשעה 10:00
מועד אחרון לשאלות הבהרה: 16/1/2019 בשעה 12:00
מועד אחרון להגשת הצעות : 6/2/2018 בשעה 12:30
מועד פתיחת תיבת מכרזים : 6/2/2018 בשעה 12:30

 

להורדת מסמכי המכרז לחצו כאן

מצגת תכנון אורבני, סביבתי וכלכלי לחצו כאן

תשובות הבהרה לחצו כאן