תושבות ותושבים יקרים,

לקראת פתיחת שנת 2022 אנחנו מבקשים להנגיש לכם מידע על עדכונים, דרכי חישוב וזכאויות להנחות בתשלומי ארנונה והאגרות השונים. 

לשאלות והבהרות: מוקד טלפוני: 1-700-506-400 | או בצ'אט >> https://www.mast.co.il

 

 • עדכון ארצי של מחירי הארנונה:

  צו המיסים לשנת 2022, הקובע את תעריפי הארנונה, עודכן בתוספת של 1.92% לעומת שנת 2021 , כפי שנקבע על ידי המחוקק וכפי שנעשה באופן גורף בכל יישובי הארץ.

 • הנחות בתשלומי ארנונה:

  הנחות בתשלומי ארנונה ניתנות על פי תקנות ההסדרים במשק המדינה ובהתאם להחלטות המועצה. הזכאים להנחה בתשלומי ארנונה הם: מקבלי קצבת זקנה, ניצולי שואה, נכים, נפגעי מלחמה, עיוורים, עולים חדשים, הורים עצמאים, בעלי הכנסה נמוכה , משרתי מילואים פעילים ומקבלי גמלה בגין ילד נכה.

 • אגרת שמירה מקומית:

  אגרת שמירה מוטלת מתוקף חוק עזר לעמק חפר (שירותי שמירה) התשע"ז 2017. תושב מעל גיל 70 זכאי להנחה של 50% מחיובי השמירה. לצורך מימוש ההנחה יש להגיש בקשה למחלקת הכנסות בצירוף ת"ז.

 • תעריפי צריכת מים ביתית:

  על פי כללי רשות המים, התעריף לצריכה ביתית מורכב משתי קטגוריות: תעריף נמוך לכמות מוכרת של עד 3.5 מ"ק לחודש עבור כל נפש המתגוררת ביחידת הדיור, ובלבד שידווח על כך למועצה, והצריכה הכללית של יחידת הדיור תהיה לא פחות מ-7 מ"ק. כל כמות נוספת מחויבת בתעריף גבוה יותר. 

 • אגרת ביוב: אגרת ביוב מוטלת מתוקף כללי המים והביוב)תשלומים בעד שירותי מים וביוב במועצות אזוריות  תשע״ח 2018.

  תעריף אגרת הביוב מחושב לפי מנגנון חורף-קיץ, המחלק את תקופת החיוב השנתית לשתי תקופות: 
  בחורף (דצמבר-מרס) חיוב אגרת הביוב יהיה בגין 90% מסך הצריכה הממוצעת בפועל בחודשי החורף.
  בקיץ (אפריל-נובמבר) חיוב אגרת הביוב נגזר מממוצע צריכת המים של תקופת החורף בשנה הקודמת ואינו מתבסס על צריכת המים בפועל. זאת מתוך ההבנה כי בתקופת הקיץ חלק גדול יותר של צריכת המים אינו מוזרם לביוב אלא משמש להשקיית גינות. 
  אם הצריכה בקיץ תהיה קטנה ממוצע הצריכה בתקופת חודשי החורף, תחויב אגרת הביוב לפי הצריכה בפועל.

ניתן להגיש את הבקשות להנחה בארנונה באתר המועצה: לחצו כאן למילוי הטופס

* את מיסי המועצה ניתן לשלם בכרטיס אשראי באתר השירותים הדיגיטליים של המועצה: לתשלום לחצו כאן