מליאת המועצה אישרה את מינויו של עו"ד גיא ויצ'לבסקי מבת חפר 
לסגן ראשת המועצה, וכן את תקציב המועצה לשנת 2019

לחצו כאן לחוברת התקציב

 

 
מליאת המועצה אישרה אתמול את מינויו של עו"ד גיא ויצ'לבסקי מבת חפר לסגן ראשת המועצה ד"ר גלית שאול. 
מינויו של ויצ'לבסקי, אשר ישמש סגן ללא שכר, הוא המשך להבטחתה של ראשת המועצה במהלך הבחירות, לפיה במועצה בראשותה יכהן סגן מבת חפר, וזאת, לאור המאפיינים הייחודיים של היישוב וההתפתחות הצפויה לו בעתיד. 

ויצ'לבסקי יהיה אחראי על הקשר בין בת חפר למועצה ועל גיוס כספים לטובת פיתוח עמק חפר, יעמוד בראש ועדת הספורט המועצתית וישמש חבר בוועדות נוספות ובהן ועדת ההיגוי להרחבת בת חפר, ועדת הנהלה-כספים וועדת ביטחון.
לצד זאת, מידד כלפון מבת חפר מונה כחבר הנהלת המועצה. בכך, מכהנים כעת במליאת המועצה ארבעה תושבים מבת חפר. שאול אמרה על המינויים: "זהו רגע היסטורי מרגש. בת חפר זוכה לראשונה לייצוג הולם בהנהגת המועצה ואני בטוחה שיחד נצעיד את היישוב קדימה". 

בנוסף אושרו במליאה הרכבי ועדות שונות, שבהן ייקחו חלק בין היתר נציגי ציבור רבים מכל רחבי העמק, המבקשים לקחת חלק בעשייה המועצתית, לצד נבחרי ציבור וכן עובדי מועצה. בין הוועדות: כספים, חקלאות, עסקים ויזמות, שקיפות, הנדסה, ים וחופים, צעירים, תיירות כפרית, חקלאות, איכות הסביבה, בעלי חיים וסולידריות חברתית.