הכינוס השנתי של מנהלת נחל אלכסנדר, שנערך בשבוע שעבר, הוקדש לקביעת המטרות והיעדים לשנת 2019. 

 

כינוס בנושא נחל אלכסנדר


בכינוס הוסכם כי הגורמים השונים הפועלים בנחל ולמענו יפעלו בשילוב ידיים לשיפור איכות המים. זאת, תוך הכנת תוכנית מים המתבססת על פעולות להפסקת הזרמת הקולחין לנחל, קידום הקמת המט"ש (מתקן טיהור שפכים) המודרני, המשך שיקום החי והצומח בנחל, ופיתוח תיירות כפרית ואקולוגית, תוך תכנון רצועת הנחל והאתרים שעליה. 
המנהלת, שאותה מובילים סגן ראשת המועצה וממלא מקומה חיזקי סיבק, ומנכ"ל רשות הניקוז ניסים אלמון, תיפגש באופן קבוע, על מנת לעמוד על תוצאות הפעולות ולקדם את המטרות במהירות. 

צילום: ניר קריס

גופים ואנשים רבים נוספים לוקחים חלק במנהלת נחל אלכסנדר – וחשוב לציין את העוסקים במלאכה חשובה זו ובהם: 
כלכלית עמק חפר, אפיקי עמק חפר, קק"ל, המשרד להגנת הסביבה, נאנ"ה (נאמני נחל אלכסנדר), צוות המחקר המלווה את הנחל,  אדר' עמוס ברנדייס, ששימש בעבר המתכנן הראשי ומנהל פרויקט שיקום נחל אלכסנדר, יועצת הגינון של המועצה, קרן קדם ונציגי קיבוץ עין החורש.