ישיבת עבודה ראשונה בנושא תוכנית המתאר הכוללנית בעמק חפר נערכה בהשתתפות בכירי המועצה ונציגי מינהל התכנון, מוסדות התכנון, משרדי ממשלה, מתכננים ויועצים מקצועיים. 

 בחודשים האחרונים נעשתה סקירה גיאוגרפית, סביבתית, תכנונית, אורבנית וכלכלית לניתוח המצב הקיים בעמק חפר, לרבות פגישות וסיורים עם נציגי היישובים, ופעילות זו תמשיך בתקופה הקרובה.
לאחר מכן יחל שלב התכנון – ליצירת תוכנית אשר תעצב את דמותו של העמק בעשורים הקרובים. 
הנהלת המועצה רואה בתוכנית הזדמנות לפיתוח העמק תוך שמירה על הצביון הכפרי והשטחים הפתוחים, לצמצום פערים ולפתרון בעיות שונות.
נמשיך לעדכן!